Työsuojeluosaamista hyödynnetty koronatilanteessa vaihtelevasti

Viestintä, valppaana olo ja välittäminen ovat keskiössä koronatilanteen hallinnassa työsuojeluhenkilöstön arvioissa. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista.

Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus tiedottavat 9.12.2020, tiedote 49/2020

Noin kaksi viidestä (39 %) työsuojeluvaltuutetuista ja yli puolet (57 %) työsuojelupäälliköistä arvioi, että omalla työpaikalla on onnistuttu erittäin hyvin koronatilanteen hallinnassa. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet arvioivat, että hallinnassa on onnistuttu vähintään melko hyvin (98 %).

– Tulosten pohjalta vaikuttaa siltä, että koronatilanteen hallinnassa on onnistuttu työsuojelullisesti hyvin. Katse on kiinnitetty mm. työkäytäntöihin, ohjeistuksiin, asiakkaiden turvallisuuteen ja ohjeistusten sujuvaan valmistelutyöhön. Tilanteen poikkeuksellisuus tulee siinä esiin, että koronan seurauksena mahdollisesti syntyneet muutostoimet vakiintuneisiin työsuojelutoimiin ovat vielä kesken. Kun tilanne sallii, työsuojelutoimijoiden on syytä tarkastella riskien arvioinnin tai perehdyttämisen käytäntöjä myös poikkeustilanteissa, pohtii kehittämispäällikkö Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskuksesta.

Työsuojelu vaihtelevasti mukana koronatilanteen hallinnassa

Tavallisimmin koronatilanteen työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyviä ohjeita valmisteltiin johtoryhmässä (77 %) tai erikseen perustetussa valmiusryhmässä (50 %). Noin kaksi viidestä ilmoitti, että työsuojelutoimikunta (42 %) tai työsuojelupäällikkö ja valtuutettu yhdessä (40 %) valmistelevat ohjeita.

Avovastaukset antavatkin viitteitä, miten työsuojelun rooli on ollut hyvin erilainen eri työpaikoilla. Joillakin työpaikoilla työsuojelun yhteistoiminta on ollut keskeisessä roolissa ja työsuojelutoimijoiden ammattitaitoa työolojen ja työn arjen tuntijana on hyödynnetty laajasti esimerkiksi yleisten ohjeiden soveltamisessa omaan työpaikkaan sopiviksi ja työjärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös suojaimiin liittyvissä asioissa työsuojelutoimijoiden osaamista on tarvittu.

– Toisilla työpaikoilla taas työsuojelun rooli oli jäänyt vähäiseksi, erityisesti työsuojeluvaltuutetut olivat kokeneet jääneensä monella työpaikalla sivuun koronatilanteen hallintaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Voisikin olla hyvä varata aikaa tilanteesta oppimiseksi, jotta jatkossa vastaavissa tilanteissa ollaan tietoisia, miten kenenkin osaamista on paras hyödyntää, toteaa Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Hanna Uusitalo.

Suurimmiksi koronatilanteen hallinnan haasteiksi nousivat avovastausten perusteella ihmisten asenteet ja toiminta. Niin asiakkaat kuin oman työpaikan työntekijätkin saattoivat toimia holtittomasti, eivät kunnioittaneet toimintaohjeita tai esimerkiksi turvavälejä. Myös altistuksen hallinta läsnäoloa edellyttävissä töissä, kuten asiakaspalvelussa, koettiin hyvin haastavana. Lisäksi jatkuvasti muuttuvat, epäselvät tai huonot ohjeet tai ohjeiden liiallinen määrä nousivat vahvasti esiin koronatilanteen hallinnan haasteina.

Viesti, välitä ja ole valppaana

Työsuojelupaneelissa selvitettiin myös työsuojeluhenkilöstön keskeisiä oppeja koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Paljon mainintoja avovastauksissa saivat selkeä avoin viestintä ja  yhteisen keskustelun, kuuntelun ja vuorovaikutuksen tärkeys. Työsuojelun tuli olla tavoitettavissa ja tukena. Myös ajantasaisen ja oikean tiedon hallinta nousi vastauksissa vahvasti esiin.

– Kannattaa viestiä selkeästi, välittää ja tukea, olla valppaana ja seurata aktiivisesti jatkuvasti muuttuvaa tilannetta ja toimia ripeästi sen mukaan, kiteyttää vanhempi asiantuntija Minna Toivanen Työterveyslaitoksesta. Eikä yhteistyön tärkeyttä tässä poikkeustilanteessa sovi unohtaa.

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kerran vuodessa toteuttama kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle. Paneelissa kerätään tietoja työpaikoilla näkyvistä työsuojelun tarpeista sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista arjen työhön. Tuorein kysely tehtiin loka-marraskuussa 2020. Kysely lähetettiin 2739:lle. Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle työsuojeluvaltuutetulle ja -päällikölle, joista kyselyyn vastasi 572 henkilöä. Paneeli antaa tietoa ajankohtaisista teemoista työelämässä. Tällä kertaa vaihtuvana teemana oli työsuojelutoiminta koronatilanteessa.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Jarna Savolainen, Työturvallisuuskeskus, p. 040 561 2022 / jarna.savolainen[at]ttk.fi

Erityisasiantuntija Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos, p. 043 824 0034 / hanna.uusitalo[at]ttl.fi

Vanhempi asiantuntija Minna Toivanen, Työterveyslaitos, p. 043 824 4506 / minna.toivanen[at]ttl.fi

Tutustu myös

Työsuojelupaneeli Työelämätiedossa

Työsuojelupaneeli (siirtyy Työelämätietoon)

Työsuojelutoiminta koronatilanteessa (data, siirtyy Työelämätietoon)

Työsuojelu hyvin vaihtelevasti mukana koronatilanteen hallinnassa (analyysi, siirtyy Työelämätietoon)

Ohjeita työpaikoille koronatilanteen hallintaan

Työterveyslaitoksen koronaohjeet

Työturvallisuuskeskuksen materiaaleja koronatilanteen hallintaan työpaikoilla

 

Jaa sisältö somessa!