Työterveyslaitos hakee viittä tutkimusprofessoria rakentamaan työkykyistä Suomea

Tutkimusprofessoreita haetaan työterveyshuollon, työtoksikologian, työturvallisuuden, työkuormituksen hallinnan ja työterveysepidemiologian alueille. Määräaika hakemuksille on 13.12.2020. 

Tiedote 38/2020

Me Työterveyslaitoksessa ennakoimme työelämän muutoksia ja vastaamme muutoksiin mm.  tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen avulla.

– Suomen pitäminen työkykyisenä on yksi hallituksen keskeisistä haasteista. Viisaiden päätösten tueksi tarvitaan näyttöön perustuvaa tietoa, sanoo pääjohtaja Antti Koivula.

– Tutkimusprofessoreilla on keskeinen rooli uuden tiedon tuottamisessa ja erinomainen mahdollisuus päästä vaikuttamaan yhteiskuntaan ja tulevaisuuden työelämään.  Meillä on valmiina hyvä, monitieteinen tiimi, johon haemme vahvistukseksi alan parhaita, näkemyksellisiä osaajia.

Tutkimusprofessorin haasteellisiin ja monipuolisiin tehtäviin kuuluvat oman tutkimusalueensa tieteellisen johtamisen lisäksi tutkimusprojektien suunnittelu ja toteutus sekä rahoituksen hankkiminen. Tärkeää on myös  yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja tutkimustiedon käytön tehostaminen työelämässä.

Tutkimusprofessorin tehtävät ovat määräaikaisia, enintään seitsemän vuoden kestäviä. Tehtävään  edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja dosentin pätevyyttä. Tehtävän sijoituspaikka on valittavissa Työterveyslaitoksen toimipisteiden välillä: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu tai Kuopio.

 1. Työterveyshuolto (Työterveys -yksikkö, johtaja Eva Helaskoski)
  Työterveyshuolto -tutkimusprofessuurin soveltamisalana on työterveyshuollon toiminta ja rooli osana muuttuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Keskeisiä teemoja ovat työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö, työterveyshuollon rooli työolojen kehittämisessä, yhteistyö muun terveydenhuollon (ml. kuntoutus ja sosiaalivakuutus) kanssa, työterveyshuollon erityisesti digitaalisuutta hyödyntävät käytännöt ja menetelmät sekä työterveyshuollon tietotuotanto.
 2. Työtoksikologia (Työturvallisuus -yksikkö, johtaja Tommi Alanko)
  Työtoksikologia -tutkimusprofessuurin soveltamisalana on työpaikkojen ja yhteiskunnan (ml. regulaation) tarpeista lähtevä toksikologinen tutkimus, kehittäminen ja toksikologisen osaamisen ylläpito Suomessa. Tutkimusta tehdään kemikaaleista sekä muista työympäristön altisteista terveysriskien arvioinnin näkökulmasta.
 3. Työturvallisuus (Työturvallisuus -yksikkö, johtaja Tommi Alanko)
  Työturvallisuus -tutkimusprofessuurin soveltamisalana on työturvallisuuden uudet näkökulmat ja lähestymistavat huomioiden Vision Zero ja inhimilliset tekijät sekä työpaikkojen johdon sitoutumisen vahvistaminen työturvallisuuden vaikuttavuuden kehittämisessä. Keskeisessä roolissa on tutkimukseen perustuvien ratkaisujen vienti työpaikoille.
 4. Työkuormituksen hallinta (Työkyky ja työurat -yksikkö, johtaja Salla Toppinen-Tanner)
  Työkuormituksen hallinta -tutkimusprofessuurin soveltamisalana on työkuormitus ja sen hallinta työkyvyn vahvistamiseksi ja työurien pidentämiseksi. Keskeisenä näkökulmana on tieteelliseen tutkimukseen perustuvien ratkaisujen käytäntöön vieminen hyödyntäen digitalisaation ja teknologisen kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia.
 5. Työterveysepidemiologia (Hyppäys digiin -yksikkö, johtaja Päivi Husman)
  Työterveysepidemiologia -tutkimusprofessuurin soveltamisalana on big datan hyödyntäminen työterveys -kontekstissa. Näkökulmana on pitkittäistutkimusten ja epidemiologisen tutkimusotteen hyödyntäminen tutkimusnäyttöön perustuvien ratkaisujen ja interventioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa työhyvinvoinnin, työkyvyn ja terveyden edistämiseksi työpaikoilla ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tutkimuspohjaisiin ratkaisuihin sisältyy viestintää, koulutusta, verkkovälitteistä valmennusta sekä digitaalisia välineitä.

Kiinnostuitko? Lue lisää täältä ja täytä hakemuslomake ansioluetteloliitteineen sekä suunnitelma tutkimusstrategiaksi professuurin soveltamisalalle 13.12.2020 mennessä osoitteessa www.ttl.fi/rekry .

Lisätietoja tehtävistä antavat tutkimus- ja palvelu -osaamiskeskuksen johtaja Carita Aschan p. 043 8200 923 sekä kunkin tutkimusprofessuurin osalta sen yhteydessä mainitut yksikön johtajat.

Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi).

Jaa sisältö somessa!