Työuupumukselle altistavat kiire ja aikapaine - ei työsuhteen määräaikaisuus tai vuokratyö

Työsuhteen laatu ei ole ensisijaisesti työntekijän uupumista aiheuttava tekijä. Työsopimuksen määräaikaisuutta, toistaiseksi voimassaoloa tai vuokratyösuhdetta enemmän työuupumukseen vaikuttavat työn vaatimukset, kuten kiire, ja työn imuun voimavarat, kuten työn tulosten näkeminen, työyhteisön sosiaalinen ilmapiiri ja esimiehen tuki. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen ja KU Leuvenin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Tiedote 7/2020

Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, eroavatko erilaisissa työsuhteissa olevien kokemukset työn vaatimuksista ja voimavaroista. Tutkimuksen aineistona käytettiin 28 000 Euroopan työolotutkimukseen vastannutta 30 Euroopan maasta vuonna 2015.

Tulokset osoittivat, että suurin vaikutus työn imuun vakinaisilla, määräaikaisilla ja vuokratyössä toimiville oli työn tulosten näkemisellä, työyhteisön sosiaalisella ilmapiirillä ja esimiehen tuella. Työsuhteen laadusta riippumatta työuupumuksen merkittävin riskitekijä oli yhteinen: kiire ja aikapaine.

Tutkimus osoittaa, että tärkeimmät työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat samanlaisia työsuhteen laadusta riippumatta.

– Työpaikoilla kannattaisi keskittyä siihen, että kaikilla työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet nähdä kättensä jäljet, kokea työnsä merkityksellisenä ja saada palautetta tekemästään työstä. Toki liiallisen työkuorman ehkäisy on myös ensiarvoisen tärkeää, tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta painottaa.

Vuokratyösuhteessa olevat hyötyisivät eniten esimiehen tuesta ja työn kontrolloitavuudesta

Vuokratyösuhteessa olevat työntekijät raportoivat enemmän työn vaatimuksia ja vähemmän työn voimavaroja kuin muut työntekijäryhmät.

–  He kokevat eniten epävarmuutta työn jatkumisesta ja samalla kontrollin tunne omasta työstä on vähäisintä. Tulosten perusteella vielä muitakin ryhmiä enemmän vuokratyösuhteissa olevien työhyvinvoinnin näkökulmasta olisi hyödyllistä taata heille erityisen hyvä esimiehen tuki ja mahdollisuus vaikuttaa työhönsä , Hakanen kertoo.

–  Mielenkiintoista on, että toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa oleville epävarmuus työn jatkumisesta on vähäisintä, mutta samalla se näyttää olevan haitallisinta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että heillä työsuhteen varaan laskettu enemmän kuin muun tyyppisissä työsuhteissa olevilla, Hakanen kuvaa.

 

Lisätiedot:

Tutkimusprofessori Jari Hakanen, Työterveyslaitos, puh. 040 562 5433, jari.hakanen [at] ttl.fi (jari[dot]hakanen[at]ttl[dot]fi)

Artikkeli: Hakanen, J. J., Ropponen, A., De Witte, H., & Schaufeli, W. B. (2019). Testing demands and resources as determinants of vitality among different employment contract groups. A study in 30 European countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 1-17. Saatavilla: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6950124/

Tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosina 2016–2019 rahoittamaa hanketta SWiPE – Smart Work in Platform Economy – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella.

 

Jaa sisältö somessa!