Uusi työkalu tukee graafisen alan työturvallisuutta

Työturvallisuuskeskuksen Viestintäalan työalatoimikunta on kehittänyt graafiselle alalle suunnatun OiRA-riskinarviointityökalun yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Työkalu on helppokäyttöinen, tukee työturvallisuutta ja täydentää alalla aikaisemmin julkaistua työsuojelumateriaalia.

Tiedote 25/2020

Medialiitto, Graafinen Teollisuus, Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto sitoutuivat vahvasti työkalun kehittämistyöhön ja sen rahoittamiseen. Riskiarviointityökalussa haluttiin hyödyntää Viestintäalan työalatoimikunnan aiemmin julkaisemaa graafisen alan työsuojeluopasta. Näin itse työkalu pidetään mahdollisimman helppokäyttöisenä. Opas tarjoaa syventävää tietoa riskiarvioinnin tueksi.

OiRA-riskiarviointityökalu koostuu kuudesta osasta:

  1. Fyysisen kuormituksen hallinta
  2. Kone- ja laiteturvallisuus
  3. Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi
  4. Turvallinen liikkuminen ja nostojen toteutus
  5. Fysikaalisen työympäristön turvallisuus
  6. Hyvinvointi ja sujuva työyhteisön toiminta

Työkalua on pilotoitu tänä keväänä alan yrityksissä ja nyt se on kaikkien saatavilla. PunaMusta on yksi työkalun pilotointiin osallistuneesta viidestä yrityksestä:

– Työturvallisuus on yksi yrityksemme menestystekijöistä ja haluamme panostaa kehitystyöhön enenevässä määrin. Onnistuaksemme tässä tehtävässämme meidän on mm. otettava käyttöön sellaisia helppokäyttöisiä työkaluja ja menetelmiä, joilla tähän työhön osallistuisi mielellään koko työyhteisömme - siksi halusimme lähteä mukaan pilotoimaan myös OiRA-riskiarviointityökalua ja tulemme hyödyntämään sitä jatkossakin, toteaa kehittämispäällikkö Jani Vauhkonen PunaMustasta.

–Työkalu oli johdonmukainen ja helppokäyttöinen. Hyvänä ominaisuutena oli mahdollisuus täydentää työkalua yrityksen omilla kommenteilla. Jatkan mielelläni työkalun käyttöönottoa yrityksen sisällä ja suosittelen sitä kokeiltavaksi myös muilla alan työpaikoilla, jatkaa työturvallisuuspäällikkö Kari-Pekka Turunen PunaMustasta.

Muut työkalua testanneet yritykset aikoivat joko ottaa sen käyttöön tai hyödyntää sitä osana muiden yrityksessä käytössä olevien järjestelmien rinnalla.

Työturvallisuuskeskuksen Viestintäalan työalatoimikunta julkaisi animaation vaarojen tunnistamisesta ja riskien arvioinnista , jota voidaan käyttää vaikka alkusysäyksenä OiRA työkalun käyttöönotolle. Tutustukaa myös alalle räätälöityihin työturvallisuusoppaisiin.

 

Lue lisää OiRAsta

www.ttl.fi/oira

Linkki työkaluun: https://oiraproject.eu/oira-tools/fi/graafinen-ala/graafinen-ala

 

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston tarjoama sovellus mikro- ja pienyrityksille riskien arviointiin. Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, Medialiitto, Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto ovat yhdessä tuottaneet sisällön OiRA-sovelluksen graafisen alan työturvallisuuden tukemiseen.

 

Lisätiedot

vanhempi asiantuntija Susanna Visuri, Työterveyslaitos, puh. +358 46 851 5912, susanna.visuri[at]ttl.fi

asiantuntija Päivi Sarmala, Työturvallisuuskeskus, puh. +358 40 5609126, paivi.sarmala [at] ttk.fi (paivi[dot]sarmala[at]ttk[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!