Ammattikohtaisia altistumisen arviointitietoja on nyt saatavilla Työelämätiedossa

FinJem-työaltistematriisi avaa eri ammattiryhmien työperäistä altistumista kemiallisille ja fysikaalisille altisteille Suomessa vuosina 1945–2015. Matriisi on Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden vuosikymmenten aikana kehittämä altistumistietokanta, joka asetetaan nyt uutena aineistosivuna saataville Työelämätietoon.
Työmiehet ratapihalla töissä.
Sanni Uuksulainen
Sanni Uuksulainen
vanhempi asiantuntija
Tuula Liukkonen
Tuula Liukkonen
johtava asiantuntija

FinJem-työaltistematriisia (Finnish job-exposure matrix) on käytetty usein rekisteritutkimuksissa altistumisen arviointivälineenä. Tietokanta auttaa tunnistamaan myös haitallisen korkeiden altistumisten esiintymistä eri ammattiryhmissä. Tiedot ovat ammattiryhmäkohtaisia, eikä niitä voi soveltaa yksittäisen työntekijän tai yrityksen altistumisen arviointiin. 

FinJem-matriisi apuna sairauksien työperäisyyden syyosuuden selvittämisessä  

– Tietoja on hyödynnetty eniten epidemiologisissa tutkimuksissa, kun on pyritty selvittämään ammattiryhmätasolla työympäristön altisteiden osuutta sairauksien synnyssä, kertoo vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen Työterveyslaitoksesta. 

Lisäksi tieto haitallisen korkeiden altistumisten esiintymisestä ammattiryhmittäin auttaa tarvittavien hallintatoimien kohdentamisessa. Näitä tietoja hyödynnetään myös Suomen työolojen seurannassa, riskinarvioinnissa ja altistumisen tietopankkina. 

Altistumistietokanta on kehittynyt Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden voimin vuosikymmenten saatossa. Asiantuntijat ovat käyttäneet mittausdataa arvioidessaan altistumista. 

Mittaristo osoittaa yleisimmät altisteet 

Mittaristosta voi valita tietoja altisteryhmän (kemialliset tai fysikaaliset altisteet), ammatin tai yksittäisen altisteen mukaan. Arvioita on tehty eri pituisille aikajaksoille vuosien 1945–2015 välillä. Altistumisarvioita on saatavilla 50 kemialliselle ja kymmenelle fysikaaliselle altisteelle. Kaikille altisteille ei ole tehty arvioita jokaiselle aikajaksolle. 

Mittaristo kertoo yleisimmät altistavat ammatit ja altisteet valitulla aikajaksolla sekä altistuneiden kokonaismäärän. Mittaristosta näkyy myös altistuneiden jaottelu eri altistumistasoille. 

Tutustu aineistoon Työelämätietopalvelussa 

Lisätietoja

  • Vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen, Työterveyslaitos, puh. 046 850 5132, sanni.uuksulainen [at] ttl.fi (sanni[dot]uuksulainen[at]ttl[dot]fi) 

  • Johtava asiantuntija Tuula Liukkonen, Työterveyslaitos, puh. 040 556 7737, tuula.liukkonen [at] ttl.fi (tuula[dot]liukkonen[at]ttl[dot]fi) 

Jaa sisältö somessa!