Työterveyslaitoksen biomonitoroinnissa tapahtuu muutoksia

Biomonitoroinnin viitearvoissa, mittayksiköissä ja kadmiumin laskentatavassa tapahtuu muutoksia.
TTL laboratorio, biomonitorointi laitekuva
Suzane Abenet
Suzana Abenet
tuotepäällikkö

Uusi virtsan kadmiumin laskentatapa

Kadmiumin (U-Cd) laskentatapaan on tulossa muutos. Kadmiumin pitoisuus lasketaan jatkossa kreatiniinia vasten suhteellisen tiheyden sijaan.

Viiterajat, tulkinnat ja mittayksiköt

Altistumattomien viiterajat muuttuvat kevään aikana useammassa altisteessa. Uudet altistumattomien viiterajat pohjautuvat Työterveyslaitoksen omiin tutkimustuloksiin.

Toimenpiderajat ja tulkintojen päivitykset pohjautuvat sekä Työterveyslaitoksen omiin, että muihin eurooppalaisiin tutkimustuloksiin.

Mooliyksiköistä (esim. nmol/l) luovutaan, ja kaikkien analyysien kohdalla siirrytään nykyään yleisemmin käytettyihin grammayksiköihin (esim. ng/l). Grammayksiköiden lisäksi mooliyksiköissä raportoidaan 31.12.2023 mennessä tulleiden näytteiden tulokset.

Yleisimmin tilatut altisteet päivitetään ensimmäisenä.

Kysymykset ja lisätiedot

Suzana Abenet, tuotepäällikkö
Biomonitorointi

puh. +358 50 598 7705
suzana.abenet [at] ttl.fi (suzana[dot]abenet[at]ttl[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!