Työterveyslaitoksen biomonitoroinnissa tapahtuu muutoksia

Biomonitoroinnin viitearvoissa, mittayksiköissä ja kadmiumin laskentatavassa tapahtuu muutoksia.
TTL laboratorio, biomonitorointi laitekuva
Suzane Abenet

Suzana Abenet

tuotepäällikkö

Uusi virtsan kadmiumin laskentatapa

Kadmiumin (U-Cd) laskentatapaan on tulossa muutos. Kadmiumin pitoisuus lasketaan jatkossa kreatiniinia vasten suhteellisen tiheyden sijaan.

Viiterajat, tulkinnat ja mittayksiköt

Altistumattomien viiterajat muuttuvat kevään aikana useammassa altisteessa. Uudet altistumattomien viiterajat pohjautuvat Työterveyslaitoksen omiin tutkimustuloksiin.

Toimenpiderajat ja tulkintojen päivitykset pohjautuvat sekä Työterveyslaitoksen omiin, että muihin eurooppalaisiin tutkimustuloksiin.

Mooliyksiköistä (esim. nmol/l) luovutaan, ja kaikkien analyysien kohdalla siirrytään nykyään yleisemmin käytettyihin grammayksiköihin (esim. ng/l). Raportoimme analyysivastaukset muutoksen jälkeen jonkin aikaa molemmissa yksiköissä, jotta siirtyminen uuteen yksikköön tapahtuu mahdollisimman vaivattomasti.

Yleisimmin tilatut altisteet päivitetään ensimmäisenä.

Kysymykset ja lisätiedot

Suzana Abenet, tuotepäällikkö
Biomonitorointi

puh. +358 50 598 7705
[email protected]

Jaa sisältö somessa!