HELP-projekti: Digitaalisuuden on tähdättävä ydintoimintoihin

Digitaalisuuden kehittäminen on parhaimmillaan organisaation yhteinen ponnistus, joka vaatii tuekseen työn ja toiminnan uudelleenajattelua. Työterveyslaitoksen HELP-webinaarin neljännessä osassa hahmoteltiin tapoja kasvattaa tuottavuutta digitalisaation avulla. Keskustelijat muistuttivat organisaatioiden tarpeesta ymmärtää ydintoiminnoissaan tarvittavat ratkaisut ja digiosaaminen.
Toimistotyössä käytössä tietokone ja kännykkä.

Työterveyslaitoksen HELP-projektin (hybridityö, etätyö, lähityö) kantavana ajatuksena on ollut työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välinen yhteys. Tällä kertaa pureuduttiin digitalisaatioon monipuolisen asiantuntijajoukon voimin. Erityistä huomiota kiinnitettiin yhteisöllisyyteen ja osaamiseen hybridityön yleistyessä. 

– On ymmärrettävä, että digiosaaminen on kasvavissa määrin muutakin kuin laitteiden ja ohjelmistojen hallintaa, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä kiteytti. 

Mikkilän mukaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on keskeistä tunnistaa eri työtehtävissä vaadittavat digiosaamiset ja -taidot. Samalla pitää tiedostaa, mitä osaamista yrityksellä on oltava itsellään ja mitä kannattaa ostaa palveluina. 

Globaalisti toimivan Wärtsilän Talent Development Lead Niina Rintala muistutti puolestaan yhteisöllisyyden merkityksestä niin työhyvinvointi- kuin tuottavuustekijänä. 

– Jokaisen hybridityötä tekevän yksilön tulisi ottaa vastuuta yhteisöllisyydestä ja kehittää pehmeitä taitoja. Kaikkien tulee ottaa toiset huomioon, auttaa toisiaan työssä ja olla proaktiivinen yhteisön jäsen, Rintala korosti. 

Tuottavuuskasvu edellyttää uudelleenajattelua 

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessorin Tuomo Alasoinin mukaan tutkimukset osoittavat, että tuottavuuskasvussa erot ovat digiaikana lisääntyneet edelläkävijöiden hyväksi. Esimerkiksi TYÖ2030-ohjelman yhteydessä toteutettu MEADOW-työnantajakysely osoittaa, että digitaalisiksi suunnannäyttäjiksi luokitellut yritykset ovat muita selvästi edellä kyvyssään uudistaa tuotteitaan ja palvelujaan. 

– Tällaiset yritykset osaavat myös hyödyntää muita paremmin erilaisia verkostoja ja osallistavat henkilöstöään aktiivisemmin kehitystyöhön, Alasoini arvioi. – Digitalisaatio on yrityksille tärkeä tuottavuuskasvun lähde, mutta ei ilman kykyä työn ja toiminnan uudelleenajatteluun. 

Tutkimusprofessori Heikki Ailisto VTT:stä korosti tarvetta suunnata uusia digipanostuksia ennen kaikkea organisaatioiden ydintoimintoihin. 

– Voi sanoa, että yrityksen tai organisaation näkökulmasta ydintoiminnan ulkopuoliset toiminnot syövät resursseja, mutta eivät kasvata sen tuottamaa arvoa lisää. Digitalisaatiotoimista päätettäessä on arvioitava, palveleeko se organisaation ydintoimintaa ja tuottavuutta, vai onko kyse ydintoiminnan kannalta rasitteesta, Ailisto kiteytti. 

Tutustu myös 

HELP-webinaari 4:n tallenne Työterveyslaitoksen YouTube-kanavalla 

HELP-webinaari 4:n esitysmateriaali (pdf) 

HELP-projektin perustiedot Työterveyslaitoksen verkkosivuilla (ttl.fi) 

Jaa sisältö somessa!