HELP-projekti: Johtamisen on sujuttava monipaikkatyössäkin niin, ettei työhyvinvointi kärsi

Digitaalinen kehitys saattaa osaltaan kohentaa tuottavuutta tilanteessa, jossa suomalainen työelämä sitä kipeästi tarvitsee. Tähän uskottiin Työterveyslaitoksen HELP-webinaarin kolmannessa osassa, jossa kysyttiin, miten johtaminen saataisiin sujumaan monipaikkatyössä. Perusteluksi todettiin muun muassa teknologiset kehitysloikat, joihin varsinkin pandemia on työelämän toimijat pakottanut.
-

Monipuolinen joukko eturivin työelämäkeskustelijoita listasi HELP-projektin (hybridityö, etätyö, lähityö) pyynnöstä teemoja, joissa tarvitaan onnistumisia, jotta tuottavuutta ja työhyvinvointia voidaan kehittää samanaikaisesti. Tarve näihin lähtee työelämän tulevaisuuden haasteista, kuten väestörakenteen vinoutumisesta. 

Digitaalisuus auttaa johtamisessa 

Keskeisiksi tavoitteiksi nostettiin muun muassa strateginen uudistuminen ja kilpailukyvyn kohentaminen. Tässä auttaa muun muassa digitaalisuus, arvioivat professori Henri Schildt Aalto yliopistossa ja henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho Elisasta. 

– Digitaalisuuden avulla johtotasolla on aiempaa paljon parempi näkyvyys organisaation toimintaan. Innovaatiot syntyvät kuitenkin työyhteisön tekemisessä. Tämä tarvitsee tilaa, Ranta-aho esitti. 

–  Innovaatiot vaativat toisin ajattelemista. Se vaatii, että jollakulla on rohkeus sanoa toisella tavalla ja lähteä kokeilemaan ensin vastavirtaan. 

Schildt arvioi dgitaalisuuden suureksi mahdollisuudeksi erityisesti jatkuvaan oppimiseen. Esimerkiksi hän nosti lentoyhtiö Finnairissa tehdyn tavan digitalisoitua pandemian pakottamana. 

– Finnairilla oli vahvasti digitalisoitunut toimintamalli, paljon tekoälyä ja agoritmejä. Radikaalissa muutoksessa voisi kuvitella, että algorimit eivät toimi, mutta nyt huomattiin, että kun kaikki koordinaatio tapahtuu informaatiovirtojen kautta, se helpottaa päätösten tekoa, Schildt huomautti. 

Digitaalisuus ja monipaikkaisuus voivat parantaa myös tasa-arvoa 

HELP-webinaarissa nostettiin esiin monipaikkatyön tuomia mahdollisuuksia tasa-arvon kannalta. Monipaikkatyö voi auttaa työn tarjoajia ja tekijöitä kohtaamaan toisensa. Tämä voi osaltaan auttaa työvoimapulan selättämisessä. 

Yksi monipaikkaisuuden ilmentymistä, alustatyöt, auttavat hiljaisempia ääniä kuuluville esimerkiksi tietoa tuottavissa tehtävissä. Kun vuorovaikutus lisääntyy, enää eivät äänessä ole vain kokoushuoneen kovaäänisimmät. 

– Tämä rikastuttaa yhteistä ajattelua ja on valtava potentiaali, henkilöstöjohtaja Jatta Gerdt Mandattum Lifesta korosti. 

Tehokkuuden vaatimukselle tarvitaan rajoja 

Webinaarissa otettiin puheeksi myös ajoittain kärkäs tuottavuuden vaatiminen, koska samalla työhyvinvointi voi jäädä taka-alalle. 

– Tehokkuuspuheesta pitäisi työelämässä päästä eroon, henkilöstöjohtaja Riikka Ristola Danske Bankista peräänkuulutti. –  Tehokkuus on tärkeää, mutta pitäisi miettiä, miten ihminen on tuottava. Tehokkuutta ja tuottavuutta ei mitata samoilla suureilla. 

Ristolan mukaan on muistettava, että samalla kun otetaan käyttöön yhä uusia sovelluksia ja digitaalisia apuvälineitä, mennään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Maltti voi olla tarpeen. 

– Jos pääsemme rauhassa kokeilemaan, ja saamme onnistumisen kokemuksia, niin sitä kautta tätä  digitaalista kehitystä on mahdollista valjastaa järkevästi. 

Tutustu myös 

HELP-webinaari 3:n tallenne (YouTube) 

HELP-webinaari 3:n esitysmateriaali

HELP-projektin perustiedot Työterveyslaitoksen sivuilla 

 

Jaa sisältö somessa!