Kootut vinkit työn kuormituksen keventämiseen Terveellinen työ 2020–2022 -kampanjasta

Vuoden lopussa päättyvän Terveellinen työ 2020–2022 -kampanjan teemana on ollut tuki- ja liikuntaelinten sekä aivojen kuormituksen keventäminen työssä. Lue Työterveyslaitoksen kokoamat vinkit, jotka auttavat keventämään fyysistä ja psyykkistä kuormitusta työpaikoilla.
Henkilöt työskentevät saman pöydän ympärillä.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) Työn keventämisen keinot käyttöön 2020–2022 -kampanja päättyy vuoden lopussa.  

– Kampanjan tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta tuki- ja liikuntaelinten kuormituksesta työssä ja auttaa ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Perinteisen fyysisen puolen lisäksi olemme laajentaneet näkökulmaa myös henkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen kuorman keventämiseen, sanoo kampanjan toteutusta kansallisesti koordinoiva vanhempi asiantuntija Taina Pääkkönen Työterveyslaitoksesta. 

Tiedetään, että tyypilliset tuki- ja liikuntaelinvaivat aiheuttavat kohtuuttoman paljon sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. 

Työpaikkojen kokonaisvaltaisella otteella ja kuormittavat tekijät tunnistamalla voidaan kuitenkin parantaa työntekijöiden terveyttä ja lisätä tuottavuutta sekä keventää terveydenhuollon taakkaa. 

– Olemme koostaneet monenlaisia kevennysvinkkejä ja -videoita työpaikkojen käyttöön. Myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tuottamat hyvät käytännöt (esimerkiksi kehokartoitus osana riskinarviointia) ja tutkimustulokset kuormituksen keventämisestä ovat edelleen kaikkien saatavilla, sanoo Pääkkönen.  

Kuormitusta voidaan keventää työpaikoilla ottamalla käyttöön seuraavat viisi vinkkiä: 

1. Suunnitelkaa työtilat ja prosessit kuormitus huomioiden 

Suunnitelkaa työprosessit ja työtilat tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitämisen ja edistämisen näkökulmasta.

Tehokkainta on toimia varhain, suunnitella ja säätää työ, työvälineet ja työympäristön ergonomia työntekijän ominaisuuksiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin sopivaksi. 

2. Keskustelkaa avoimesti työyhteisössä 

Keskustelkaa työyhteisössänne avoimesti, aktiivisesti ja säännöllisesti, mikä työtiloissa ja -prosesseissa toimii hyvin ja mitä pitäisi muuttaa, jotta työn kuormitus pysyisi kohtuullisena ja työn tekeminen olisi sujuvaa.  

Pienet ja arkisetkin muutokset voivat olla kuormituksen keventämisen kannalta merkityksellisiä.  

3. Huolehtikaa palautumisesta työpäivän aikana 

Mahdollistakaa palautuminen myös työpäivän tai -vuoron aikana.  

Huolehtikaa yhdessä, että tauot tulee pidettyä ja työn lomassa on mahdollisuuksia minipalautumishetkille ja liikkumiselle. Myös aivot hyötyvät liikkeestä työpäivän aikana.  

4. Perehdyttäkää yhteiset hyvät käytännöt myös uusille 

Muistakaa uuden työntekijän perehdytyksessä kertoa, miten työpaikallenne huolehditaan, että fyysinen tai henkinen kuormitus pysyy kohtuullisena. On tärkeää, että uudella työntekijällä on tietoa siitä, millaista tukea esihenkilöt ja työyhteisö tarjoavat ja mitkä ovat työpaikan yhteiset hyvät käytännöt.  

Pidempäänkin työskennelleitä kannattaa ajoittain muistuttaa yhdessä sovituista hyvistä työn kuormituksen keventämisen keinoista.

5. Näyttäkää esimerkkiä ja kannustakaa toisia 

Johdon tuki ja kannustus sekä esimerkillinen toiminta ovat tärkeitä, jotta tuki- ja liikuntaelinhaasteita pystytään ennaltaehkäisemään työpaikoilla.

Terveellinen työ -kampanjat 

  • Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on viestinnän keinoin edistää työturvallisuutta, työterveyttä ja tuottavuutta Euroopassa. Suomessa toimintaa koordinoi Työterveyslaitos. 
  • Tämä uutinen on osa viraston Terveellinen työ 2020–2022 – Työn keventämisen keinot käyttöön -kampanjaa: Terveellinen työ 2020-2022 | Työterveyslaitos (ttl.fi)
  • Ensi syksynä käynnistyvän uuden kaksivuotisen Terveellinen työ -kampanjan teemana on digiajan turvallinen ja terveellinen työ. Lisätietoa aiheesta on luvassa kesällä 2023, jolloin kampanjasivut päivittyvät. 

Tutustu myös 

Lisätiedot 

  • Vanhempi asiantuntija Taina Pääkkönen, Työterveyslaitos, taina.paakkonen [at] ttl.fi, 030 4742 616 

Jaa sisältö somessa!