Mielenterveyden työkalupakki -hanke edistää taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alojen ammattilaisten työhyvinvointia

Koronapandemian tuoma henkinen kuormitus lisäsi tarvetta mielenterveyden huomioimiselle taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla. Mielenterveys on nostettu tärkeäksi prioriteetiksi myös uudessa hallitusohjelmassa.
-
Henkilökuva Pauliina Mattila-​Holappa
Pauliina Mattila-Holappa
johtava asiantuntija
Heli Ansio
Heli Ansio
erityisasiantuntija

Työikäisten mielenterveyden edistämiseen ja eri-ikäisten palvelujen saatavuuteen panostetaan tällä hallituskaudella monilla eri toimilla. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoituksella sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimana toteutetaan useita mielenterveyttä työpaikoilla tukevia toimenpiteitä.

– Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alat kärsivät erityisen paljon koronapandemiasta, joten koemme tärkeäksi suunnata toimia juuri sinne, missä tarve on suuri. On erityisen tärkeää, että alan ammattilaisilla on mahdollisuudet huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja että alan työnantajilla on osaamista tukea työntekijöiden työkykyä. Hallitus on myös vahvasti sitoutunut vahvistamaan mielenterveyspalvelujen saatavuutta muun muassa nuorten terapiatakuulla, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Työkaluja mielen hyvinvoinnin tueksi

Työterveyslaitoksen toteuttaman Mielenterveyden työkalupakki -hankkeen tarkoitus on auttaa työpaikkoja huomioimaan mielenterveys toiminnassaan. Hanke on osa Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa. Yhtenä hankkeen painopisteenä on tukea mielenterveyttä ja työkykyä taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla. Työterveyslaitoksen toteuttaman hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Taiteen edistämiskeskus, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Muusikkojen liitto sekä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto.

Taiteen ja kulttuurin barometrissä vuonna 2022 yli puolet vastaajista oli huolissaan jaksamisestaan. Kuormitusta taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla aiheuttavat esimerkiksi pitkät ja moniosaiset työpäivät, palautumisen haasteet, huoli työn ja toimeentulon epävarmuudesta ja kokemus arvostuksen puutteesta. Poikkeusaika sai yhä useamman harkitsemaan alanvaihtoa.

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alojen töitä tehdään sekä työsuhteessa ja työpaikassa että ilman niitä. Kuormitus on tällöin luonteeltaan erilaista. Toisilla korostuvat työyhteisön jännitteet, toisilla yksinäisyyden kokemus ja tuen puute, projektipäällikkö Heli Ansio Työterveyslaitoksesta sanoo.

Mielenterveyden työkalupakin työkalut ja materiaalit soveltuvat esimerkiksi työhyvinvoinnin tilanteen kartoittamiseen, yhteistyön kehittämiseen ja esihenkilötyön tueksi. Syksyllä alkavat valmennus- ja vertaisryhmät lyhyissä työsuhteissa työllistyville, apurahansaajille ja yrittäjille.

Mielenterveyden työkalupakki Työterveyslaitoksen sivuilla: Tietoa ja työkaluja mielenterveyden tueksi (ttl.fi)

Lisätietoa

  • hankepäällikkö, erityisasiantuntija Jaana Vastamäki,  sosiaali- ja terveysministeriö, etunimi.sukunimi [at] gov.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]gov[dot]fi), p. 029 516 3468
  • hankkeen vastaava johtaja, johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa, Työterveyslaitos, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi), p. 043 824 4041
  • projektipäällikkö Heli Ansio, Työterveyslaitos, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi), p. 050 468 7335

Jaa sisältö somessa!