Ovatko nuorten työelämäodotukset realistisia? Ministerit ja päättäjät vastaavat nuorille videolla

Päättäjät arvostavat nuorten ajatuksia vaikutusmahdollisuuksista, vapaudesta ja merkityksellisyydestä sekä kannustavat heitä mukaan työelämän kehittämiseen.

Nuoret kertoivat ajatuksiaan ja odotuksiaan työelämästä #muntyö2030-kampanjassa ja selvisi, että he odottavat työltä vapautta, merkityksellisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuoret aikuiset haluavat tulla nähdyksi yksilöinä, joilla on omat vahvuudet, näkemykset ja intohimot. Nuorten näkemykset eivät jääneet vain yksisuuntaisiksi viesteiksi, vaan korkean tason työelämäpäättäjät myös kuuntelivat, kiittivät nuoria arvokkaista ajatuksista ja halusivat vastata nuorille. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen iloitsee nuorten korostamista arvoista ja muistuttaa, että omien urasuunnitelmien suhteen kannattaa pitää mieli avoinna. – Uralleen voi asettaa erilaisia tavoitteita ja ne tavoitteet voi saavuttaa ammatissa tai työssä, jota ehkä vielä ei ole edes olemassa. Työ muuttuu, maailma muuttuu – pidetään kaikki mukana. Työministeri Tuula Haatainen korostaa niin ikään muuttuvaa työelämää, mutta muistuttaa, että muutoksista huolimatta työelämän peruspilarit pysyvät ja korostaa reilun työelämän merkitystä. – Työelämän pitää olla reilua. Työssä pitää voida vaikuttaa työn sisältöön ja esimerkiksi työaikoihin. On myös tärkeää, että työssä huolehditaan siitä, että työntekijät voivat kehittyä työssään.

”Suomalainen työelämä saattaa näyttää kovalta ja karulta”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vakuuttaa nuorille, että järjestöillä on tarkoituksena tarjota heille parempi työelämä. – Suomalainen työelämä saattaa julkisuuden kautta näyttää vähän kovalta ja karulta: on uupumusta, on kilpailua, on kiusaamista. Mutta suomalainen työelämä on paljon mainettaan parempaa. Kaikki varmasti haluavat parantaa työelämän laatua, niin työnantaja- kuin työntekijäjärjestöt, yritykset ja organisaatiot. Elorannan mielestä työssä vietetään niin paljon aikaa, että siellä pitää myös viihtyä. – Pitää pystyä toteuttamaan itseään ja kehittämään itseään. Ja työpaikan pitää olla terveellinen ja turvallinen. Sen puolesta haluamme jatkossakin tehdä työtä. Työnantajapuolen näkemystä nuorille tuo Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Jaana Tuominen kiittelee nuorten näkemyksiä ja ajatuksia. Tuomisen mielestä nuoria todellakin tarvitaan. – Nuoret tekevät tulevaisuuden työelämän ja siksi on tärkeää, että heillä on ajatuksia, toiveita ja visioita, millaista se voisi ja pitäisi olla. -- Nyt ja tulevaisuudessa kaivataan rohkeutta yrittää itse, muuttaa työelämää, muuttaa maailmaa. Nuorilla on paljon annettavaa ja osaamista suomalaiseen yrityselämään ja työhön yrityksiin.

”Haastan nuoret miettimään, miten nämä linkitetään kilpailukykyyn ja tuottavuuteen"

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula pitää nuorten esiin nostamia asioita todella tärkeinä, mutta peräänkuuluttaa samalla linkkiä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välille ja uskoo, että sen avulla voidaan taklata työn murroksen aiheuttamaa polarisaatiota. – Vastuullisuus, merkityksellisyys, yksilöllisyys - nämä ovat tärkeitä asioita tulevaisuudessa. Uskon, että ne ovat myös työhyvinvoinnin perusrakentamisblokkeja. Mutta jotta ne saavutetaan, haastan kaikkia nuoria miettimään, miten nämä linkitetään myös yritysten kilpailukykyyn, tuottavuuteen, laadukkuuteen ja uusin tuotteisiin. Luulen, että jos me saamme linkin tämän hyvinvointipuolen ja tuottavuuspuolen välille, niin nämä kaikki asiat tulevat toteutumaan. – Työn murros on polarisoimassa meidän maailmaa. Toisissa työpaikoissa nämä teidän korostamat arvot tulevat toteutumaan itsessään, toisissa ne tulevat olemaan kovan paineen alla. Sen takia meidän yhteinen haasteemme on varmistaa, että kaikki työpaikat Suomessa kunnioittavat näitä arvoja tulevaisuudessa.”

”Koska tavoitteemme on tulevaisuudessa, voi se toteutua vain nuorten kautta”

TYÖ2030-ohjelmassa halutaan vahvasti jatkossakin ottaa nuoret mukaan tulevaisuuden työelämän kehittämiseen. – Koska tavoitteemme on tulevaisuudessa, voi se toteutua vain nuorten kautta, muistuttaa TYÖ2030-ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaavan Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula ja kertoo, että etenkin ohjelmaan kuuluvassa Johtamisverkostossa on tarkoitus luoda vuorovaikutusta eri sukupolvien välille ja rakentaa näin entistä parempaa työelämää Suomeen. LISÄTIEDOT Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos antti.koivula [at] ttl.fi (antti[dot]koivula[at]ttl[dot]fi ) +358 30 474 2340 Riikka Lamminen, viestinnän asiantuntija, Työterveyslaitos riikka.lamminen [at] ttl.fi (riikka[dot]lamminen[at]ttl[dot]fi) +358 50 329 8135 #muntyö2030-somehaaste on osa TYÖ2030-ohjelmaa. #muntyö2030 -somehaasteessa nuoret kutsuttiin mukaan kehittämään suomalaista työelämää ja kertomaan, mikä heille on kaikista tärkeintä työelämässä ja miltä he haluaisivat työpäivänsä näyttävän vuonna 2030. Hallitusohjelmaan kuuluva TYÖ2030 on työelämän toimintatapoja uudistava ja työelämäinnovaatioita sekä teknologian hyödyntämistä edistävä työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma. Ohjelman operatiivisesta toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos. 

Jaa sisältö somessa!