Puntaroijat arvioivat palautumisen sote-työssä hankalammaksi kuin muilla aloilla

Sote-työstä palautuminen on melko hankalaa kaikkien Työpuntarin kyselyyn vastanneiden mukaan. Työpuntarin vuoden ensimmäisessä puntaroinnissa vastaukset olivat samansuuntaisia, oli vastaajana sote-ammattilainen, työelämän asiantuntija tai joku muu. Sote-töiden kuormituksen hallintaan kaivataankin nykyistä aktiivisempia toimia.
Joukko sote-ammattilaisia kävelee pitkää käytävää pitkin.

Työterveyslaitoksen yhteiskunnallisen foorumin, Työpuntarin, vuoden teemana on Voimaa soteen. Työpuntari haastaa kaikkia vuoropuheluun jokaista suomalaista koskettavan soten kehittämiseksi. Vuoden ensimmäisessä puntaroinnissa haettiin näkemyksiä sote-alan palautumiskysymyksiin.

Puntarointiin osallistui yli 2 100 suomalaista, joista valtaosa kertoi itse työskentelevänsä sote-alalla. Tuloksissa on niputettu vastaajaryhmiksi sote-ammattilaiset, työelämän asiantuntijat ja muut vastaajat.

Vastaukset olivat samansuuntaisia vastaajaryhmästä riippumatta

Ensimmäisen väitteen mukaan sote-ammattilaisen on yhtä helppo irrottautua työpäivästä kuin muilla aloilla. 

Toisen väitteen mukaan sote-esihenkilöillä on tarpeeksi aikaa tukea työntekijöiden työssä jaksamista. 

Kolmannen väitteen mukaan hyvinvointialueilla pystytään jatkossa pitämään sote-ammattilaisten työkuormitus hallinnassa.

Vastaajaryhmästä riippumatta vastaajat keskimäärin kertoivat olevansa jossain määrin eri mieltä. Tiivistettynä Työpuntari osoittaa, että palautumista sote-alalla pidetään melko hankalana.

Työpuntarin viisari osoittaa ylävasemmalle kohti punaista, mikä tarkoittaa, että vastaajien mukaan palautuminen sote-alalla on melko hankalaa.

Mikä sitten tekee juuri sote-töistä irrottautumisen poikkeuksellisen hankalaksi ja palautumisen vaikeaksi? Sote-alan työaikoihin ja työkuormitukseen perehtynyt asiantuntija arvioi vastausten yksituumaisuuden kertovan siitä, että sote-alan kuormitus on kirkastunut kaikille. 

– Suomalaiset tietävät, että sote-alalla ollaan kovilla muun muassa korona-ajan seurauksena ja tietojärjestelmien ongelmien takia, sanoo tutkimusprofessori Annina Ropponen Työterveyslaitoksesta.

– Samalla niin hoidettavat kuin hoitajatkin vanhenevat ja heidän kuntonsa heikkenee.

Tutkija kannattaa Työpuntarin tulosten antamaa viestiä, jonka mukaan sote-töiden kuormituksen hallintaan tarvitaan nykyistä aktiivisempia toimia. Mutta mitä ne voisivat olla?

– Työaikalain uudistus on varmistanut vuorojen väliin jäävän lepoajan toteutumista. Silti työvuorojen pituuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Eikä kannata unohtaa myöskään huolehtia itsestään vapaa-ajalla, sillä hyvä ravitsemus, riittävä liikunta ja lepo toimivat meille kaikille, Ropponen luettelee.

Vuoden ensimmäisen puntaroinnin jälkeen Työpuntari jatkaa uusilla kyselyillä. Puntarointitulokset ja muut soteen liittyvät kehitysehdotukset kerätään asiantuntijaraadin työstettäväksi, ja vuoden lopulla julkaistaan Voimaa soteen -suositukset.

Tutustu Työpuntariin

Voimaa soteen Työpuntarista | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Jaa sisältö somessa!