Työterveyslaitos otti vuonna 2022 merkittäviä askelia vastuullisuustyössään – tutustu vastuullisuusraporttiin

Työterveyslaitoksessa vastuullinen ajattelu on osa jokapäiväistä työtä. Viime vuoden aikana valmistuneessa vastuullisuusohjelmassa määritellyt tavoitteet ohjaavat päätöksentekoa entistä vastuullisemmaksi. Vastuullisuusraportti 2022 kuvaa, kuinka työhyvinvoinnin edistämisestä huolehtivana organisaationa laitoksen toiminta kytkeytyy erityisesti sosiaalisesti kestävään kehitykseen.
-
Henkilökuva Anne Linna
Anne Linna
osaamiskeskuksen johtaja

Työterveyslaitos etsii ratkaisuja työelämäkysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen, työn itsenäistymiseen, väestön ikääntymiseen ja monimuotoistumiseen sekä uusiin teknologioihin ja ajattelutapoihin. Vaikka vastuullisuus on sisäänrakennettu laitoksen lakisääteiseen tehtävään työhyvinvoinnin kehittäjänä, on laitos tehnyt viime vuosina paljon työtä vastuullisuuden kehittämiseksi.

Vaikuttamalla sosiaalisesti kestävän työelämän rakentamiseen edistetään samalla myös yhteiskunnan taloudellista kestävyyttä.

Pidän tulevaisuutemme kannalta erityisen tärkeänä sitä, että näimme kirkkaasti visiomme ”Hyvinvointia työstä” merkityksen vastuullisuutemme perustana. Uskon, että se auttaa meitä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän työelämän rakentamisessa, toteaa pääjohtaja Antti Koivula vastuullisuusraportin saatesanoissa.

Mielekästä, terveellistä ja turvallista työtä jokaiselle suomalaiselle

Työterveyslaitoksen vastuullisuusohjelman taustalla ovat YK:n kestävän kehityksen kolme tavoitetta: 3 Terveyttä ja hyvinvointia, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua ja 12 Vastuullista kuluttamista. Vastuullisuusraportissa nostetaan esiin esimerkkejä tavoista vastata YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan.

 • Kehitimme vuonna 2022 nuorten työntekijöiden mielenterveyden seitsemän toimijahahmoa, joiden avulla tunnistetaan nuorten työkykyyn heijastuvia mielen haavoittuvuuden polkuja.
 • Uudella Työkyvyn tuki -koulutuksella ennakoidaan hyvinvointialueilla toimivien ammattilaisten työkyvyn ja työllistymisen tuen osaamistarpeita.
 • Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi saavutti vuoden aikana 500 jäsentyöpaikan rajan.
 • Työlääketieteen klinikka tekee tutkimusta ammattitautien ja työperäisten sairauksien diagnostiikan kehittämisessä ja toteuttamisessa.
 • Laboratoriotoiminnassa kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa prosesseja, menetelmiä ja sähköisiä järjestelmiä vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita.
 • Vanhustyön vatupassin tavoitteena on vanhustyön hyvinvoinnin, arvostuksen ja vetovoimaisuuden parantaminen.
 • Uusi kyselymenetelmä arvioi työpaikkojen ja työntekijöiden ilmastotoimia ja työntekijöiden ilmastonmuutosta koskevia käsityksiä ja asenteita.

Vihreään siirtymään myötävaikutetaan suosimalla kestäviä hankintoja, minimoimalla jätteet ja kiinnittämällä huomiota hiilijalanjälkeen

Työterveyslaitos haluaa vaikuttaa omalta osaltaan kestävän kehityksen edistämiseen pienentämällä aiheuttamaansa kuormitusta ympäristölle. Tavoitteena on tehdä laadukkaita ja ajassa kestäviä hankintoja. Laboratorioiden kaasujen ja kemikaalien käyttöä on tehostettu ja jätteiden syntyä minimoitu suosimalla ekologisia vaihtoehtoja.

Vuonna 2022 Työterveyslaitoksen hiilijalanjälki oli 992 tCO2.  Nousua edellisvuodesta on kahdeksan prosenttia.

Hiilijalanjäljen nousu johtuu liikematkustamisen kasvusta. Erityisesti juna- ja lentoliikenteen kilometrit ovat lisääntyneet, kun etätyöstä on siirrytty enemmän kasvokkaisiin kohtaamisiin, kertoo johtaja Anne Linna Työterveyslaitoksesta.

Kiinteistöjen energiankulutus muodostaa laitoksen hiilijalanjäljestä 75 prosenttia. Energiansäästötoimien ansiosta kiinteistöjen energiankulutus laski vuodesta 2021.

Sisäisen toiminnan kulmakivinä vastuullinen toimintatapa ja hyvinvoiva henkilöstö

Omassa toiminnassaan Työterveyslaitos noudattaa hyvää hallintotapaa.

 • Laadun- ja riskinhallinnalla laitos varmistaa, että toiminta ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita, ulkoisia vaatimuksia ja laitoksen arvoja.
 • Työterveyslaitoksessa on esteellisyydestä ohje, jossa on kuvattu kattavasti esteellisyystilanteet ja toimintaprosessit näissä tilanteissa.
 • Vuosi 2022 oli Työterveyslaitoksessa tietoturva- ja tietosuojakoulutusten teemavuosi.
 • Eettinen työryhmä arvioi tutkimushankkeiden eettisyyttä.
 • Työlääketieteen klinikan potilastoiminnan laadunvalvonta turvaa potilaan oikeuksia.

Henkilöstön hyvinvointia edistetään osana Meidän työpaikka -strategiaa. Työhyvinvointia seurataan vuosittaisilla henkilöstötyytyväisyysmittauksilla.

 • Työturvallisuuden tunnuslukuina seurataan työtapaturmien lukumäärää ja niistä aiheutuneita sairauspoissaolopäiviä ja vaaratilanneilmoituksia.
 • Toiminta, tiimit ja tilat 2025 -projekti ohjaa Työterveyslaitoksen hybridityön muutosmatkaa.
 • Ensimmäistä kertaa laadittu toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tarkastelee myös ulkoista toimintaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

 – Työterveyslaitos haluaa olla työpaikka, jossa työntekijöiden on hyvä tehdä merkityksellistä työtä. Tavoitteena on myös osallistaa henkilökuntaa entistä aktiivisemmin pohtimaan yhdessä vastuullisuuteen liittyvää työtä talossamme, sanoo Anne Linna.

Lue lisää vastuullisuusraportista: Työterveyslaitoksen vastuullisuusraportti 2022 (julkari.fi)

Lisätiedot

 • Anne Linna, johtaja, Työterveyslaitos, 050 567 2211, anne.linna [at] ttl.fi (anne[dot]linna[at]ttl[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!