Työterveysyhteistyön toimintamalli tuo konkretiaa mielenterveyden tukemiseen työpaikoilla

Työterveyslaitos ja MIELI Suomen Mielenterveys ry rakentavat toimintamallia, joka pureutuu mielenterveyden tukemiseen työpaikan ja työterveyshuollon välisen yhteistyön näkökulmasta. Mallin tarkoitus on kääntää huomiota yksilötason toimista koko työyhteisöön. Kohteena ovat erityisesti ennaltaehkäisevät toimet, ratkaisut sekä voimavarat.
-
Minna Pihlajamäki
Minna Majuri
ei työsuhteessa

– Toimintamallissa katse käännetään yksilöiden sairauksien hoitamisesta ennakointiin ja muutenkin yksilötasolta työyhteisötasolle. Tätä voi ajatella varhaisen tuen mallina työyhteisölle, erikoislääkäri Minna Pihlajamäki Työterveyslaitoksesta kuvaa. Hän toimii projektipäällikkönä Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön -hankkeessa.

Alkukartoituksen perusteella käsitykset ennaltaehkäisevästä mielenterveyden tuesta eroavat työpaikkojen ja työterveyshuoltojen välillä jonkin verran. Työterveyshuolto arvioi nykyisten toimintamallien toimivuuden paremmaksi kuin työpaikat.

– Työterveyshuollon näkökulmasta mielenterveys huomioidaan työpaikkaselvityksessä ja toimintasuunnitelmassa samoin kuin tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Toimet kuitenkin kohdistuvat pitkälti yksilöön. Iso kysymys on, miten kertyvää tietoa voisi hyödyntää työyhteisötason toiminnassa ja työpaikalla näkyvästi, Pihlajamäki sanoo.

Pihlajamäen mukaan työhön tarvitaan usein lisää konkretiaa: kuka tekee, missä, milloin ja miten tekemistä seurataan. Yhteistyö työnantajan, työsuojelun, luottamusorganisaation ja työterveyshuollon kesken voi vaatia uudelleen arviointia.

– Osaamme arvioida ja analysoida riskejä ja seurata sairauspoissaoloja, mutta meillä ei välttämättä ole keinoja ryhtyä niiden pohjalta toimiin ja löytää ratkaisuja voimavarojen kautta. Hankkeessa etsimme kaikille sopivia yksinkertaisia tapoja parantaa toimintaa, hän sanoo.

25 pilottiparia kehittää toimintamallia asiantuntijoiden kanssa

Mallin kehittämisessä on mukana yhteensä 25 työpaikka-työterveyshuolto-pilottiparia. Jokaisella parilla on oma kehittämistavoite, joka voi liittyä esimerkiksi työpaikkaselvitysprosessiin, palautumisen tukemiseen tai esihenkilötyöhön. Kehittämistyössä hyödynnetään myös syyskuussa julkaistun Mielenterveyden tuen työkalupakin työkaluja.

Malli kootaan piloteissa syntyvien oppien ja kokemusten pohjalta. Suomen Ekonomit on yksi pilottiin osallistuvista organisaatioista. HR-asiantuntija Katariina Roiton mukaan henkisestä hyvinvoinnista halutaan huolehtia, jotta asiantuntijat voivat keskittyä palvelemaan jäseniä.

– Tähän asti on pitkälti toimittu vasta, kun ongelmia on ilmennyt. Haluamme saada käännettyä toimintaa ennaltaehkäiseväksi, hän sanoo. Hankkeen aikana ajatuksena on Roiton mukaan tiivistää yhteistyötä ja selkiyttää rooleja työterveyshuoltokumppanin kanssa ja toisaalta kehittää henkilöstön edustajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

– Haluamme edistää asiaa myös oman organisaation ulkopuolella ja jakaa saatuja oppeja laajemminkin jäsenistöllemme, hän kertoo.

Toimintamalli työterveysyhteistyöhön

Lisätiedot

  • Projektipäällikkö, erikoislääkäri Minna Pihlajamäki, minna.pihlajamaki [at] ttl.fi (minna[dot]pihlajamaki[at]ttl[dot]fi), +358 30 474 3212

Jaa sisältö somessa!