Työyhteisön sisäinen ergonomiaohjaus tähtää taitojen jakamisen kulttuuriin

Fyysisten kuormitustekijöiden ja riskien hallinta on osa turvallista hoitotyötä. Työterveyslaitos kouluttaa hoivapalvelutuottaja Attendon fysioterapeutteja Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajaksi. Koulutus antaa osallistujille keinoja jalkauttaa ergonomiatietoa oman yksikkönsä hoitotyötä tekeville.
-

Ergonomiaosaaminen lisää työturvallisuutta ja tuo konkreettisia työkaluja arkeen. Kouluttajakoulutuksessa osallistujat oppivat, millaisia ohjaukseen ja neuvontaan liittyviä seikkoja on hyvä huomioida hyvän ergonomian jalkauttamisessa hoitotyöhön.

– Monille fysioterapeuteille työkavereiden ergonomiaohjaus on kuulunut oman työn oheen jo ennenkin. Kouluttajakoulutus tähtää osallistujien pedagogisten taitojen syventämiseen, kertoo erikoistutkija Erja Sormunen Työterveyslaitoksesta.

Kouluttajakoulutuksessa osallistujat pääsevät harjoittelemaan ja kokeilemaan siirto- ja avustustaitoja. Lähiopetuspäivät antavat mahdollisuuden asioiden kertaamiseen ja uusien oivallusten löytämiseen.

– On tärkeää, että tulevat kouluttajat ryhmäytyvät koulutuksen aikana. Tällöin yhteydenpito ja yhteisten hyvien käytäntöjen jakaminen on jatkossa luontevaa, Erja Sormunen painottaa.

Opitut toimintatavat käytäntöön tutun kouluttajan kanssa

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutus antaa pätevyyden toimia kouluttajana omassa organisaatiossa. Työyhteisön sisäinen ergonomiakoulutus on organisaatiolle etu, sillä kouluttaja tietää entuudestaan oman yksikkönsä työkäytännöt. Oma kouluttaja tuntee sekä työn haasteet että myös ne mahdollisuudet, joilla voi olla vaikutusta ergonomian kehittämiseen. 

– Tuttuun kouluttajaan on helpompi olla yhteydessä työpäivän aikana hoitotyötä tehdessä, jos jokin asia mietityttää. Samoin työyhteisön jäsenenä kouluttajan on helpompi seurata ja arvioida koulutuksen vaikutusta, toteaa Erja Sormunen.

– Saamme lisää erityisosaajia, jotka jakavat osaamistaan työyhteisöissään. Luomme uuden toimintamallin hoiva-alan moniammatilliseen tiimitoimintaan, sanoo Attendon terapiapalvelujen palvelupäällikkö Teemu Peuraniemi.

Ergonomiakoulutukset tukevat laajempaa muutosmatkaa

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-kouluttajakoulutusten avulla ergonomiaosaaminen tulee entistä vahvemmaksi osaksi Attendon työkulttuuria. 

– Työntekijät saavat mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin, kun he osaavat huomioida arjessaan aiempaa paremmin asukkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia. Nämä ovat merkittäviä hyötyjä työnantajalle. Myös suoraa säästöä syntyy, kun työterveyskulut alenevat, Teemu Peuraniemi huomauttaa.   

Hyvä ergonomia lisää hoitotyön ammattilaisten työssäjaksamista ja työn mielekkyyttä. 

– Vahvistamme hoiva-alan veto- ja pitovoimaa. Sote-ala painiskelee tällä hetkellä haasteiden alla. Tarvitaan koko alan läpäisevä kulttuurimuutos, jossa asiakkaiden arvokas, omannäköinen elämä on keskiössä. Toivomme, että Attendon esimerkki herättää laajaa keskustelua siitä, millä tavoilla moniammatillisia työyhteisöjä voi kehittää juuri työkulttuurin muutoksen näkökulmasta, kertoo Teemu Peuraniemi ja jatkaa: – Systemaattinen työkulttuurin kehittäminen tuo myös hoivakodin johtajille uutta näkökulmaa ja työkaluja hyvinvoivan ja laadukkaan hoitotyön johtamiseen. 

Lisätiedot

Työterveyslaitos: Erikoistutkija Erja Sormunen, erja.sormunen [at] ttl.fi (erja[dot]sormunen[at]ttl[dot]fi),  043 824 1344
Attendo: Terapiapalveluiden palvelupäällikkö Teemu Peuraniemi, teemu.peuraniemi [at] attendo.fi (teemu[dot]peuraniemi[at]attendo[dot]fi), 044 773 4856

Tutustu Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutukseen

  • Kouluttajakoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on hyväksytysti suoritettu Potilassiirtojen Ergonomiakortti® - peruskorttikoulutus.
  • Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakortti. Koulutus antaa pätevyyden toimia kouluttajana Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-koulutuksessa.

Jaa sisältö somessa!