Uudet tutkimusprofessorit kohentavat suomalaisten työkykyisyyttä tiedolla

Työterveyslaitoksen uudet tutkimusprofessorit aloittavat tehtävissään tilanteessa, jossa työelämä tarvitsee aiempaakin kipeämmin tutkittua tietoa. Professuureilla Työterveyslaitos vastaa sekä hallituksen tavoitteeseen pitää Suomi työkykyisenä että Hyvinvointia Työstä 2030-luvulla -skenaarioraportin esiin nostamiin haasteisiin.

Artikkelia on muokattu 17.2.2022

Kaikkiaan neljä tutkimusprofessoria aloittaa huipputehtävissä kesäkuun alussaHeidän tehtäviinsä lukeutuvat omien tutkimusalueiden lisäksi tutkimusprojektien suunnittelu ja toteutus sekä rahoituksen hankkiminen. Jaana Laitinen vastaa työterveysepidemiologiasta, Annina Ropponen työkuormituksen hallinnasta, Tiina Santonen työtoksikologiasta ja Anna-Maria Teperi työturvallisuudesta. Kunnianhimoisella nelikolla on monipuolista taustaa työelämän asiantuntijoina Työterveyslaitoksessa ja monissa muissa tehtävissä.  Kesäkuun ensimmäisenä päivänä tehtävissään aloittavat tutkimusprofessorit esittäytyvät yhteishaastattelussa Työterveyslaitoksen Hyvinvointia työstä 2030 -sivustolla ja kertovat näkemyksiään muun muassa omien tutkimusalojensa olennaisimmista lähivuosien kysymyksistä. 

Tutkimusprofessorit haluavat jakaa tietoa ja ymmärrystä

Uudet tutkimusprofessorit ottavat kantaa haastattelussa myös skenaarioraportin esiin nostamiin haasteisiin. Tutkimusprofessorit ovat optimistisia tulevaisuuden suhteen, mutta korostavat, että menestyminen edellyttää Suomessa oikeita ratkaisuja. Hyvinvoinnin eteen täytyy tehdä työtä.  Monet meistä ovat työssä 1600 tuntia vuodessa, Jaana Laitinen muistuttaa.  Kun joka työpäivä tekee vaikka kolme terveystekoa, kertyy siitä vuositasolla iso määrä hyvinvointia lisääviä asioitaMuutos alkaa ensimmäisestä askeleesta.  Annina Ropponen kaipaa työyhteisöissä työkuormituksesta ja sen kokemisesta avointa ja yhteistä keskustelua, jonka pohjalta luodaan tapoja hallita sitä.  Työkuormitus ja sen hallinta ovat yhteinen asia! Työkuormitus voi olla sopivaa, vähäistä tai liiallista, toisaalta se on harvoin tasaista, vaan se vaihtelee päivien sisällä, niiden välillä, mutta myös työtehtävittäin ja tilanteittain.  Tiina Santonen huomauttaa, että tutkittu tieto voi myös hälventää turhan suuriksi kasvaneita huolia Olen työssäni huomannut, että huolet ja todellinen riski eivät aina kohtaa. Monesti huoli kemikaaleista on suurta nimenomaan siellä, missä altistuminen – ja siten myös terveysriski - jää vähäiseksi.  Anna-Maria Teperi uskoo ihmisten omaan haluun luoda työturvallisuutta.   Ihminen ei ole turvallisuuden heikoin, vaan vahvin lenkki. Työpaikkojen ihmisillä on valtavasti kehitysvoimaa ja innostusta kehittää turvallisuutta, kun heille annetaan siihen edellytykset. Avoimesti tulee tarkastella sitä, millaisia asioita organisaatioiden toiminnassa ja työn piirteissä tulee kehittää, jotta kehitykseltä saadaan raivattua pois esteitä.  Tutustu tutkimusprofessoreihin ja heidän näkemyksiinsä Työterveyslaitoksen Hyvinvointia työstä 2030 -sivustolla. 

Jaa sisältö somessa!