Vuorotyöntekijöille vireyttä ja hyvää unta uudesta verkkomateriaalista

Vuorotyöntekijöistä 40 prosentilla on uneen ja vireyteen liittyviä haasteita. Ne voivat heikentää jaksamista ja elämänlaatua tai jopa terveyttä ja työturvallisuutta. Työpaikoilla hyvää unta ja vireyttä voidaan tukea kehittämällä työaikoja ja työvuorojärjestelmiä, mutta lisäksi kannattaa tarjota työntekijöille tietoa ja ohjausta oman unen ja vireyden huoltoon. Tuore Vireyttä vuorotyöhön -verkkomateriaali on tässä oiva apuväline.
-

 

  Vireyttä vuorotyöhön -verkkomateriaali sisältää tietoa, videoluentoja, harjoituksia ja pohdintatehtäviä. Aluksi käydään läpi unen ja vireyden merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille sekä erilaisia uneen ja vireyteen vaikuttavia tekijöitä. Sitten käydään konkreettisemmin käsiksi unen ja vireyden huoltoon, rentoutumiseen, mielen rauhoittamiseen ja unihuolien käsittelyyn.

  – Hyvä uni on palautumisen kulmakivi. Huonolaatuinen tai liian vähäinen uni heikentää hyvinvointia ja jaksamista, ja pidemmällä aikavälillä se voi lisätä sairastumisriskiä esimerkiksi verenpainetautiin ja tyypin 2 diabetekseen, kertoo erikoistutkija Heli Järnefelt Työterveyslaitoksesta.

  – Vuorotyöntekijöillä uneen liittyvät haasteet ovat yleisiä, ja niihin olisikin hyvä puuttua jo varhaisessa vaiheessa, Järnefelt jatkaa.

  Linja-autonkuljettajien hyödyllisimmiksi arvioimat menetelmät

  Vireyttä vuorotyöhön -kokonaisuus on kehitetty osana Työsuojelurahaston rahoittamaa Vireyttä vuorotyöhön hanketta, jossa tutkittiin kahden erilaisen verkkopohjaisen menetelmän käyttöönottoa ja tehokkuutta vuorotyössä.

  – Mukana olleet linja-autonkuljettajat arvioivat univalmennusmateriaalien soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta omassa arjessaan. Verkkomateriaaliin olemme koostaneet heidän hyödyllisimmiksi kokemansa menetelmät, kertoo erikoistutkija Heli Järnefelt.

  Vireyttä vuorotyöhön -materiaali soveltuu hyvin vuorotyöntekijän itsenäiseen käyttöön, mutta sitä voi käyttää myös osana työterveyshuollon ohjausta ja neuvontaa.  

  Lue lisää

  Lisätiedot

  • Heli Järnefelt, erikoistutkija, Työterveyslaitos, p. +358 30 474 2122, heli.jarnefelt [at] ttl.fi (heli[dot]jarnefelt[at]ttl[dot]fi)

  Jaa sisältö somessa!