Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyssä Työterveyslaitos noudattaa Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Emme kerää sivuston käyttäjistä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Ainoastaan tarjouspyyntöihin, kysymyksiin tai palautteisiin vastataksemme tarvitsemme sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja.

Evästeet

Sivustollamme käytetään palvelun parantamiseksi evästeitä (eng. cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden avulla kerätään palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä palvelun osioita käyttäjä on selannut.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi palvelun käyttäjämäärien ja muiden palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Lisäksi kerätyn tiedon avulla käyttäjälle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Palvelussa sekä palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia hyödyntämällä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden toiminnan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

Tekijänoikeudet

Sivuston tekstisisällöstä saa ottaa lainauksia ja sivuja saa linkittää edellyttäen, että lähde mainitaan. Sivuilla olevien tiedotteiden käyttäminen julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu edellyttäen, että lähde mainitaan niitä käytettäessä.

Kuvien ja graafisen materiaalin käyttö ilman lupaa on kielletty, ellei materiaalin yhteydessä toisin erikseen mainita.

Aineiston käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin on aina sovittava erikseen Työterveyslaitoksen kanssa. Työterveyslaitoksen verkkopalvelu ja siihen liittyvä teksti- ja kuva-aineisto on suojattu tekijänoikeuslain ja muiden sovellettavien lakien nojalla. Oikeudet sivustoon ja sillä julkaistuun aineistoon ovat Työterveyslaitoksella tai muilla aineiston yhteydessä mainituilla. Käyttäjä ei saa käyttää sivujen sisältöä (kuvia, valokuvia, tekstejä) väärin eikä levittää tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Lukijakommentointi

Työterveyslaitoksen ylläpitämissä yhteisöissä, kuten blogeissa ja Facebook-sivuilla, sekä Työpiste-verkkolehdessä, on mahdollisuus kommentointiin. Keskusteluissa sana on vapaa, mutta asiattomuudet poistetaan. Kommenttien pitää liittyä käsiteltävään aiheeseen.

Kommentoija on itse vastuussa kirjoitustensa sisällöstä ja häntä sitoo Suomen lainsäädäntö, jonka nojalla lakeja vastaan rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua oikeudelliseen vastuuseen. Kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja tekijänoikeusrikos ovat esimerkkejä julkaistun viestin sisältöön perustuvista rikoksista, joista vastaa kommentin kirjoittaja.

Työterveyslaitoksen viestintä-yksikkö poistaa sellaiset viestit, joissa käytetään sopimatonta kieltä, nimitellään muita ihmisiä, levitetään valheellista tietoa, kehotetaan rikokseen, mainostetaan, esiinnytään toisen henkilön nimissä tai levitetään tietoa yksityiselämää loukkaavalla tavalla. Keskusteluja ja kommentteja seurataan säännöllisesti. Asiaton materiaali poistetaan jälkikäteen.

Voit ilmoittaa asiattomista viesteistä kirjoittamalla sähköpostia osoitteella viestinta@ttl.fi.

Vastuu sisällöstä

Työterveyslaitoksen tavoite on pitää verkkopalvelu korkeatasoisena, ajan tasalla ja oikeansisältöisenä. Työterveyslaitos ei ole vastuussa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista. Työterveyslaitos ei myöskään vastaa sellaisesta haitasta, joka aiheutuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä, ulkopuolisten julkaisemasta materiaalista.