Työterveyshuollon osaajaksi

Työterveyshuollon moniammatillisella ja monitieteisellä yhteistyöllä tehdään yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta vaikuttavaa työtä: ehkäistään työkyvyttömyyttä, parannetaan työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä tuetaan työntekijöiden työssä jaksamis- ja jatkamishalukkuutta edistämällä työhyvinvointia.
Kuvituskuva

Toteutamme työterveyshuollon aihepiiriin liittyvää täydennyskoulutusta työterveyshuollon henkilöstölle ja organisaatioille avoimena koulutuksena ja tilauskoulutuksena.

Työterveyshuollon pätevöittävät koulutukset

Tarjoamme korkeatasoisia täydennyskoulutuksia työterveyshuollon monipuoliseen tehtäväkenttään:

  • Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus (15 op)
  • Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op)

Työterveyshuollon pätevöittävät koulutuksemme ovat työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) tarkoittamaa täydennyskoulutusta.

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille (15 op)

Moniammatillinen koulutus antaa perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuollossa (lääkäreille osa-aikaiseen työskentelyyn). Koulutuksen kokonaiskesto on 5 – 7 kuukautta ja laajuus 15 opintopistettä.

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op)

Koulutus on tarkoitettu työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan asiantuntijoille. Koulutus antaa osallistujalle valmiudet toimia oman alansa asiantuntijana työterveyshuollossa. Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä.

Kysy lisää pätevöittävästä koulutuksesta

Helena Särkänlahti

Helena Särkänlahti

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
helena.sarkanlahti [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8658
Henkilökuva Paula Närhinen

Paula Närhinen

koordinaattori
Sähköpostiosoite
paula.narhinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2703

Muu työterveyshuollon täydennyskoulutus

Työterveyshuoltohenkilöstön tulee ylläpitää ammattitaitoaan riittävällä täydennyskoulutuksella, johon tulee osallistua vähintään kolmen vuoden välein. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee moniammatillisen tiimin jäsenille täydennyskoulutusta seitsemän päivää vuodessa ja konsultoiville asiantuntijoille 1–3 päivää vuodessa. Täydennyskoulutusvelvollisuus koskee myös itsenäisenä ammatinharjoittajana työterveyshuoltotehtävissä toimivaa terveydenhuollon ammattihenkilöä.

 

Kysy lisää täydennyskoulutuksista

Marja Tuomainen

Marja Tuomainen

johtaja
Sähköpostiosoite
marja.tuomainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2652