Strategia, arvot ja vastuullisuus

Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia työpaikoille, yksilöille ja koko yhteiskunnalle. Edistämme työterveyttä eli työyhteisöjen ja yksilöiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia toimia muuttuvan työelämän erilaisissa tilanteissa. Näin vaikutamme siihen, että työelämän laatu ja työn tuottavuus paranevat sekä työhön osallistuminen lisääntyy.

Strategiamme

Tässä on Työterveyslaitoksen iso kuva. Hyvinvointia työstä on tavoitteemme ja sitä kohti kuljemme.  Alhaalla maisemassa näkyvät globaalit megatrendit, jotka muuttavat maailmaa: ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio ja urbanisaatio. Vasemmalla ilmiöt, jotka rapauttavat yhteiskuntaamme: kestävyysvaje, polarisaatio ja syrjäytyminen. Oikealla positiiviset asiat, joiden eteen teemme töitä. Linnussa on strateginen toimintamme: strategista tutkimusta ja vaikuttavaa liiketoimintaa.

Globaalit megatrendit – ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio ja urbanisaatio – muokkaavat maailmaa. Yhteiskuntaamme rapauttavat mm. kestävyysvaje, polarisaatio ja syrjäytyminen sekä tuoreena ilmiönä Covid-19-pandemia.  

Me Työterveyslaitoksessa työskentelemme sen eteen, että suomalaisilla työpaikoilla tehdään hyvää, turvallista ja tuottavaa työtä; ihmiset voivat hyvin ja ovat työkykyisiä pitkään. Edistämällä jatkuvaa oppimista haluamme turvata suomalaisten menestyksen työn murroksen turbulensseissa, joissa työelämän pelisääntöjä ja käytäntöjä kirjoitetaan uusiksi. 

Työterveyslaitoksen arvot

Vastuullisuus

Meille Työterveyslaitoksessa vastuullisuus on toimintamme perusajatus. Vastuullinen ajattelu on osa jokapäiväistä tutkimus-, asiantuntija- ja palvelutyötämme. Tärkeä roolimme yhteiskunnassa on edistää työterveyttä, eli työyhteisöjen ja yksilöiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia toimia muuttuvan työelämän erilaisissa tilanteissa.  

Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet myös sisäisessä toiminnassamme. Olemme nähneet tärkeäksi huolehtia henkilöstöstämme mahdollisimman hyvin keskellä suurta työelämän muutosprosessia. Samalla kehitämme laatujohtamista pitkäjänteisesti ja toimintaamme ympäristöystävälliseksi.

Hiilijalanjäljestämme 89 % syntyi kiinteistöjen energiankulutuksesta, 7 % liikenteestä ja 4 % jätteistä vuonna 2020.

Panostamme toiminnassamme läpinäkyvään ja hyvään hallintotapaan, sosiaaliseen esimerkillisyyteen Työterveyslaitoksen tiimin johtamisessa ja kehittämisessä, sekä vihreään siirtymään kaikessa toiminnassamme. 

Toiminnan laatu Työterveyslaitoksessa

Työterveyslaitoksen toiminnan tulee kaikissa tilanteissa olla arvojemme mukaista ja toteuttaa seuraavia laatupäämääriä:

  • avoimuus ja asiakaslähtöisyys
  • luottamuksellisuus, riippumattomuus ja puolueettomuus
  • monitieteisyys ja moniammatillisuus sekä luotettavuus ja asiantuntemus
  • tuloksellisuus, vaikuttavuus ja näiden jatkuva parantaminen
  • laadun jatkuva parantaminen - opimme virheistämme

Työterveyslaitoksen laatujärjestelmän ytimenä ovat toimintaprosessien sekä keskeisten vastuiden kuvaukset Laatuarkkitehtuuri ja Vastuunjako ja valtuudet -päädokumenteissa. Ydindokumentteja täydentäviin toiminta- ja työohjeisiin ovat kuvattuna tuki- ja asiakastoimintojen yhtenäiset toimintatavat.

Yleinen laatujärjestelmämme on rakennettu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmästandardin vaatimuksia vastaavasti. Työterveyslaitoksen johto on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Työterveyslaitoksen Laboratoriotoiminta on Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Henkilön terveyteen liittyvien laite- ja ohjelmistotuotteiden kehittämisessä noudatamme lääkintälaitedirektiiviä 93/42/ETY.