Maatalousalan työterveyshuollon koulutus

Maatalousalan työterveyshuolto huomioi maatalouden erityispiirteet.

Maatalousalan työterveyshuollolle suunnatuissa koulutuksissamme osallistujat

  • perehtyvät maatilan työympäristön altisteisiin, tapaturmavaaroihin ja niiltä suojautumiseen
  • perehtyvät työn tärkeimpiin henkisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin kuormitustekijöihin
  • oppivat arvioimaan maatalouden työympäristön altisteiden ja kuormitustekijöiden terveydellistä merkitystä
  • oppivat tuntemaan maatalouden työolojen ja -yhteisöjen kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia.

Erityistä sairastumisen vaaraa maataloustyössä aiheuttavat esimerkiksi biologiset altisteet (homeet, bakteerit, virukset, punkit), tarttuvat taudit (myyräkuume, jänisrutto, lypsäjän kyhmy), kemialliset altisteet (eläinten epiteeli, rehu- ja kuivikepölyt, kaasut, kasvinsuojelu- ja säilöntäaineet, puhdistus- ja desinfiointiaineet), fysikaaliset altisteet (melu, tärinä, kylmätyö, auringon UV-säteily), ergonomian puutteet, tapaturmavaarat sekä henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät.

Tilakäynti on maatalousalan työterveyshuollon toiminnan perusta, ja olennainen osa myös maatalousalan työterveyshuollon koulutuksiamme. Tilakäynnillä arvioidaan työn ja työympäristötekijöiden terveydellistä merkitystä, keskustellaan työn ja työolojen kehittämisestä sekä annetaan tarvittaessa ohjeita ja neuvoja, miten maatalousyrittäjä voi vaikuttaa työnsä terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Tilakäynnillä on mahdollista hyödyntää työterveysyksikön moniammatillisen tiimin (terveydenhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti ja psykologi) lisäksi maatalouden asiantuntijaa (agrologi).

Kenelle maatalousalan työterveyshuollon koulutuksemme soveltuvat?

Koulutuksemme on suunnattu maatalousalan työterveyshuoltoa tekeville lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille sekä maatalouden asiantuntijoille (agrologi). Työterveyshuollon ammattilaisille koulutuksemme on täydennyskoulutusta.

Vähintään agrologin peruskoulutuksen omaaville maatalouden asiantuntijoille Työoloselvitys maatilalla -koulutuksemme on osa Kelan korvauksiin oikeuttavaa työterveyshuoltoon pätevöittävää koulutusta. Maatalouden asiantuntijoiden tulee tämän koulutuksen lisäksi suorittaa täydentäviä opintoja työterveyshuollon sisällöstä.

Esimerkkejä maatalousalan koulutuksistamme

  • Työoloselvitys maatilalla
  • Maatalousalan työterveyshuollon ajankohtaispäivä

Työoloselvitys maatilalla –koulutuksessa (3 päivää) käydään läpi maatalousyrittäjän työn tärkeimmät henkiset, fyysiset ja sosiaaliset kuormitustekijät sekä maatilan työympäristön altisteet, tapaturmanvaarat ja niiltä suojautuminen. Koulutus koostuu luennoista, tilakäynnistä ja ryhmätöistä. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa arvioida maatalouden työympäristön altisteiden ja kuormitustekijöiden terveydellistä merkitystä sekä tuntee maatalouden työolojen ja -yhteisön kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia.

Avainsanat