Kokeilun lähtökohdat

Aivan alussa on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään nykyhetkeä ja visioimaan tulevaisuutta. Mitä oikeastaan haluamme? Mihin ongelmaan kaipaamme ratkaisua?

Mitä muutosta haluamme?

Kokeilun tarkoitus on testata pienimuotoisesti sellaista tapaa, joka vie kohti yhteisesti sovittua toiminnan parempaa tulevaisuutta. Siksi on tärkeää keskustella ensin, mitä ongelmaa kokeilu ratkaisee nykytilanteessa ja millaista muutosta se veisi eteenpäin. Kokeilun tarkoitus on tuottaa kehitettävään ideaan tai haluttuun uuteen toimintatapaan liittyvää tietoa testaamalla sitä käytännössä aidoilla käyttäjillä rajatun ajan. Kokeilun onnistuminen tai epäonnistuminen tuottaa tärkeää tietoa siitä, miten kokeilua tulisi kehittää, jotta se toimisi laajemmin toteutettuna paremmin.

Aloitamme visioimalla toiminnan nykyistä parempaa tulevaisuutta. Mihin suuntaan kokeilu veisi toimintaa parhaimmillaan?

Kokeilut käytäntöön kuvituskuva kasvot

Vision kehittely yhdessä

Kutsu kokeilun kehittäjät sekä sen tulevia käyttäjiä yhteiseen tulevaisuuden visiointihetkeen.

Pohtikaa mitä nykyisessä toiminnassa tulisi muuttaa? Millainen arki olisi nykyistä parempi? Mitä kokeilunne saisi aikaan 5 vuoden kuluttua? Lopuksi esittäkää visio lyhyen ja tiiviin hissipuheen muodossa (esim. 2-3 min) valitsemallenne yleisölle tai pienryhmissä toisillenne. Alla olevan kuvan plussa-merkeistä klikkaamalla saat lisää vinkkejä vision kirkastamisen eri vaiheisiin.

Miten kokeilu luodaan?

Kirjoittakaa kirkastettu kokeilun visio kokeilun kirkastamistyökalun avulla ja pohtikaa vielä yhdessä esimerkiksi alla olevan mallin mukaan: Ketkä ovat kokeilun kehittäjiä? Mikä on kokeilun nimi? Kenen arkea se parantaa? Mitä laajempaa ongelmaa se ratkaisee? Mitä esteitä sen tulee ylittää?

Varaa tähän kirkastamisvaiheeseen 20–30 min.

Pohdi seuraavat vaiheet: visio, kokeilun nimi, ketkä, keiden arkea parantaa, mitä esteitä ylitetään ja mitä laajempaa ongelmaa ratkaistaan