Materiaalit ja kirjallisuus

Tänne sivulle on vielä koottu Kokeilut käytäntöön -työpajaan tarvittavat materiaalit ladattavassa muodossa sekä lisätietoja ja kirjallisuutta.
Sisällysluettelo

Ladattavat materiaalit

Kirjallisuus ja linkit

Hyytinen, K., Saari, E. and Elg, M. 2019. Human-centered co-evaluation method as a means for sustainable service innovations. pp. 57 -75. in Human- Centered Digitalization and Services. (eds) Toivonen,M. and Saari, E. 2019. Springer: Singapore.

Hyytinen, K. ja Saari, E. 2018. Kokeiluista menestyneiksi käytännöiksi – Kokeile, arvioi, oivalla ja menesty! - (kokeilevasuomi.fi) Kokeileva Suomi blogi. 16.2.2018

Saari, E., Hyytinen, K., Hasu, M., Hyypiä, M., Korvela, P., Käpykangas, S., Leväsluoto, J., Melkas, H., Nordlund, A., Pekkarinen, S., ja Toivonen, M. 2018. Kokeilut käytäntöön –työkirja. Työterveyslaitos. Kokeilut käytäntöön työkirja PDF verkossa: Kokeilut käytäntöön -työkirja kokeilujen arviointiin - (kokeilevasuomi.fi)

Saari, E., Hyytinen, K. & Lähteenmäki-Smith, K. 2008. Kehittävä vaikuttavuusarviointi menetelmänä tutkimus- ja kehitystoiminnan suuntaamisessa ja oppimisessa. Hallinnon tutkimus 1 (27), 35-48.

Kokeilut käytäntöön kuvituskuva kasvot