Materiaalit ja kirjallisuus

Tänne sivulle on vielä koottu Kokeilut käytäntöön -työpajaan tarvittavat materiaalit ladattavassa muodossa sekä lisätietoja ja kirjallisuutta.

Kirjallisuus

Hyytinen, K., Saari, E. and Elg, M. 2019. Human-centered co-evaluation method as a means for sustainable service innovations. pp. 57 -75. in Human- Centered Digitalization and Services. (eds) Toivonen,M. and Saari, E. 2019. Springer: Singapore.

Saari, E., Hyytinen, K. & Lähteenmäki-Smith, K. 2008. Kehittävä vaikuttavuusarviointi menetelmänä tutkimus- ja kehitystoiminnan suuntaamisessa ja oppimisessa. Hallinnon tutkimus 1 (27), 35-48.

Kokeilut käytäntöön kuvituskuva kasvot