Lääkäri työkykyä tukemassa -koulutus

Tervetuloa opiskelemaan Lääkäri työkykyä tukemassa -koulutusta.
Kuvituskuva

Tervetuloa opiskelemaan

Mitä?

Lääkäri työkykyä tukemassa -koulutus kokoaa työkyvyn arviointiin ja tukeen liittyvät keskeiset asiat lääkärin roolin näkökulmasta.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveyskeskuksissa työskenteleville lääkäreille, mutta se soveltuu hyvin kaikille työkyvyn ja työllistymisen tuen parissa työskenteleville ja opiskelijoille.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteina on, että koulutuksen jälkeen:

 1. Lääkäri osaa tunnistaa varhain asiakkaan työkyvyn tuen tarpeen ja ohjata asiakasta tarvittaessa monialaisiin työkyvyn tuen palveluihin.
 2. Lääkäri tuntee oman roolinsa työkyvyn tukemisessa sekä sote-keskuksen työkyvyn tuen tiimin roolin ja tehtävät.
 3. Lääkäri tuntee oman roolinsa työkyvyn ja työllistymisen tuen monialaisessa palvelujärjestelmässä ja osaa tehdä yhteistyötä palvelujärjestelmän muiden toimijoiden kanssa asiakkaan työllistymisen tukemiseksi.

Lisäksi koulutuksessa tutustutaan työkyvyn ja työllistymisen tuen hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin.

Koulutuksen sisältö

Verkko-oppimisaineisto koostuu kolmesta osiosta:

 1. Lääkäri työkykyä tukemassa
 2. Palvelujärjestelmä
 3. Asiakasosallisuus

Verkko-oppimisaineistossa on tekstin lisäksi videoita ja kuhunkin osioon liittyviä pohdintatehtäviä. Verkkoaineiston laajuus on 27 tuntia eli 1 opintopiste. Voit opiskella materiaalia omaan tahtiin sinulle sopivana ajankohtana. Jokainen koulutuksen osio toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena, mikäli et halua opiskella koko oppimateriaalia. Koulutuksessa käytettävän sanaston löydät tämän sivun Sanasto-otsikon alta. Jos suoritat koulutuksen lopuksi tentin, saat koulutuksesta myös todistuksen.

Kuvassa esitetty koulutuksen rakenne. Osiot 1. Lääkäri työkykyä tukemassa, 2. Palvelujärjestelmä, 3. Asiakasosallisuus. Alhaalla kaikkia osioita kattavat: käsitteet, lainsäädäntö, tutkimustieto, käytännön toimintamallit, verkkoaineisto sekä lopputentti.
Kuva 1. Lääkäri työkykyä tukemassa -koulutuksen rakenne ja sisältö.

Sanasto

Monialainen ja moniammatillinen työ edellyttää sitä, että ammattilaisilla on yhteinen kieli ja käsitteet. Tässä koulutuksessa käytämme Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanastoa (Sotete-sanasto). Voit ladata koko sanaston itsellesi alta. Sanastosta löytyy myös käsitekaaviot, jotka kuvaavat käsitteiden välisiä suhteita.

Tarkastele tämän koulutuksen keskeisimpiä käsitteitä seuraavasta listauksesta klikkaamalla käsitteitä ja lukemalla avautuva kuvaus.

Koulutusmateriaalin tausta

Koulutuksen sisältö suunniteltiin yhdessä työkyvyn ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tämän koulutuksen sisältöä suunniteltiin samanaikaisesti Työkyvyn tuen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutuksen kanssa. Koulutuksen kehittämistä varten järjestettiin valtakunnallisia työpajoja. Niiden tuotosten perusteella osallistujat toivoivat, että koulutuksen aiheina olisi erityisesti asiakasosallisuus, monialainen yhteistyö, palvelutarpeen tunnistaminen, sekä palveluiden ja henkilöstön työkyvyn johtaminen.

Materiaaleja koottiin työpajoissa tuotettujen ehdotusten pohjalta. Osallistujat toivoivat monipuolista koulutusaineistoa, joka sisältäisi tekstien lisäksi myös kuvia, videoita, podcasteja, toimintamalleja ja käytännön esimerkkejä. Lisäksi koulutuksen kehittämisessä hyödynnettiin tutkimustietoa sekä olemassa olevia koulutusmateriaaleja kuten kaikille avointa Työkyvyn tuki -koulutusta, jonka Työterveyslaitos julkaisi vuonna 2022.

Tämän koulutuksen kehittämiseen sisältyi koulutuksen pilotointi ja kehittävä arviointi. Osallistujille lähetettiin arviointitiedon keräämistä varten sähköinen kysely ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen. Kyselyjen avulla saatiin tietoa koulutuksen vaikutuksista osallistujien oppimiseen sekä ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. Pilotoitua koulutusta korjattiin ja täydennettiin saadun arviointitiedon pohjalta.

Koulutusmateriaaliin viittaaminen

Koulutuksen materiaaleja saa käyttää vapaasti ei-kaupalliseen käyttöön. Käytettäessä tulee aina mainita lähde: Lääkäri työkykyä tukemassa -koulutus, Työterveyslaitos 2024.

Tekijät

Lääkäri työkykyä tukemassa -koulutuksen ovat kehittäneet:

 • Julia Anttilainen, TtM, tutkija, Työterveyslaitos
 • Pirjo Juvonen-Posti, LT, kun-PD, kuntoutuksen erityispätevyys, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos
 • Minna Majuri, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, kliininen opettaja, Työterveyslaitos, Helsingin Yliopisto
 • Tuulia Varanka-Ruuska, erikoislääkäri, Työterveyslaitos
 • Nina Nevala, LitT, dosentti, AmO, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos
 • Kirsi Unkila, YTL, sosiaalityöntekijä, työkykykoordinaattori, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
 • Liisi Räikkönen, YTM, koordinaattori, Työterveyslaitos
 • Jussi Niemelä, KM, KTM, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
 • Mari Haverinen, YTM, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
 • Irmeli Pehkonen, FT, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos
 • Mikko Henriksson, VTM, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Työterveyslaitos
 • Maria Hirvonen, YTM, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
 • Telma Rivinoja, KM, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
 • Henna Laitio, FM, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos

Saavutettavuus

Olemme pyrkineet tekemään koulutuksesta mahdollisimman saavutettavan. Kun saavutettavuus on huomioitu mahdollisimman hyvin, erilaiset ihmiset voivat osallistua koulutukseen itsenäisesti. Saavutettava koulutus tarkoittaa tässä yhteydessä tekniikkaa, helppokäyttöisyyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä.

Kuvassa keskellä henkilöikoni sekä tekstit 1) Teknisesti virheetön toteutus, 2) Ymmärrettävä sisältö sekä 3) Selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä.
Kuva 2. ​​​Saavutettavan digipalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa pitää huomioida kolme osa-aluetta. Lähde: www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Anna palautetta

Voit antaa palautetta tästä koulutuksesta alla olevan linkin kautta. Palaute voi liittyä koulutuksen sisältöön tai tekniseen toteutukseen.

Anna palautetta tämän linkin kautta.

Kiitos palautteestasi!

Koulutuksen rahoitus

Koulutus kehitettiin osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Sen yhtenä tavoitteena on nostaa työllisyysastetta vauhdittamalla osatyökykyisten työllistymistä. Ohjelman rahoitus tuli EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky