”Hyvä perehdytys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin”

Perehdytyksen pitovoima tunnetaan työpaikoilla hyvin, mutta silti siihen panostaminen jää liian usein kiireen jalkoihin. Kaksi HR Business Partneria matkailu- ja ravintola-alalta pohtii perehdytyksen merkitystä suuryrityksissä.
Kokinasuissa olevat kaksi henkilöä keskustelevat suurkeittiössä ja toinen opastaa toista tablettitietokoneella.
Lainaus
Väittäisin, että suurin osa meistä muistaa, minkälainen fiilis omasta perehdytyksestä on jäänyt – niin hyvässä kuin pahassakin.

Matkailu- ja ravintola-alalla tilanne on haastava korona-ajan jälkeen, kun valtava määrä työntekijöitä on vaihtanut alaa.

– Perehdytykseen käytetty aika ja vaivaa maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, uskoo HR Business Partner Annimaija Typpi Compass Group Finland Oy:sta.

– Ne ovat kurjia tilanteita, joissa uusi työntekijä päättää lähteä jo koeaikana, koska ei ole saanut kunnon perehdytystä. Väittäisin, että suurin osa meistä muistaa, minkälainen fiilis omasta perehdytyksestä on jäänyt – niin hyvässä kuin pahassakin, Annimaija Typpi jatkaa.

Myös HR Business Partner Minna Tanska Restel Liikenneasemat Oy:stä näkee perehdyttämisen tärkeänä pitotekijänä.

– Hyvä perehdytys sitouttaa, motivoi ja luo turvallisuuden tunnetta. Perehdytys lisää myös työhyvinvointia ja vähentää työtapaturmille altistumista, Tanska pohtii.

Hyvä perehdytys sitouttaa, motivoi ja luo turvallisuuden tunnetta. 

Ajatusta tukevat myös Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -tutkimuksen tulokset, jossa perehdytyksen ja henkilöstön sitoutumisen välillä havaittiin yhteys: Perehdytykseen tyytymättömät pohtivat työpaikan ja alan vaihtoa perehdytykseen tyytyväisiä enemmän.

Vähäisiin vaihtoaikeisiin olivat yhteydessä esimerkiksi ammattikuntaan samaistuminen sekä esihenkilöiltä että työkavereilta saatu tuki.   

– Useisiin työnantajan vaihtoaikeisiin liittyviin tekijöihin voidaan vaikuttaa työkykyjohtamisen keinoin. Nuorille palvelualan työpaikat ovat usein tilapäisiä työpaikkoja, jolloin esimerkiksi hyvällä perehdytyksellä voidaan luoda hyvää työnantajakuvaa. Tämä voi vähentää vaihtoaikeita, toteaa vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen Työterveyslaitoksesta. 

Perehdytä perehdyttäjä ja vastuuta monia

Väen vaihtuessa tiuhaan on tärkeää muistaa perehdyttää myös perehdyttäjää, HR-osaajat korostavat. Ikävä on tilanne, jossa vain hetken aikaa töissä ollut päätyy itse perehdyttäjän rooliin.

– Perehdytyksestä pitää tehdä suunnitelmallisempaa ja systemaattisempaa. Nyt eletään aika hetkessä, ja vedotaan kiireeseen, ettei ehdi miettiä ja suunnitella perehdytystä – eikä ehkä toteuttaakaan, Annimaija Typpi Compass Groupilta sanoo.

Nyt eletään aika hetkessä, ja vedotaan kiireeseen, ettei ehdi miettiä ja suunnitella perehdytystä.

Eri henkilöitä voi vastuuttaa perehdytyksen eri osa-alueille.

– Yksi vastaa vaikkapa kassaperehdytyksestä ja toinen keittiöperehdytyksestä. On tärkeää, että työntekijä tuntee olonsa tervetulleeksi ja osaksi työyhteisöä. Ja monimuotoisuus on tärkeää huomioida perehdytyksessä, toteaa Minna Tanska Restel Liikenneasemilta.

HR-osaajat painottavat, että perehdytys pitää pilkkoa pieniin osiin ja ottaa tasaisin väliajoin välitsekkejä, miten asiat sujuvat, ja pitääkö vielä johonkin aiemmin perehdytettyyn vielä palata.

– Kaikkea ei pidä koittaa mahduttaa liian pieneen aikaikkunaan heti työsuhteen alussa, vaan palastella niin, että uudella työntekijällä on aikaa omaksua uutta tietoa ja saada joku kokonaisuus edes jotenkin haltuun, ennen kuin tulee taas kovalla vauhdilla uuden opettelua, Annimaija Typpi sanoo.

Hyvä perehdytys on arvoteko

Perehdytys paljastaa yrityksen arvoista ja asenteista yllättävän paljon. Millainen ihmiskäsitys yrityksessä on? Miten uuteen tulijaan suhtaudutaan?

– Uuden työntekijän perehdytyksessä tulee mielestäni kertoa yrityksen arvoista, vastuullisuudesta ja eettisistä periaatteista, Minna Tanska sanoo.

Arvot pitää myös elää todeksi arjessa.

– Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä työssämme vastuuna ihmisistä, ympäristöstä, taloudesta sekä lakien, säädösten ja määräysten noudattamisena. Sen tulee näkyä myös esimerkillisyydessä, toimitaan kuten ohjeistetaan ja seistään ohjeiden takana, Tanska pohtii.

Ota opas käyttöösi

Myös Onnistunut perehdytys palvelualoilla -opas ottaa kantaa yritysten arvopohjan tarkasteluun osana perehdytystä.

Tutustu oppaaseen ja poimi toimivimmat perehdytysvinkit käyttöösi: Onnistunut perehdytys palvelualoilla | Työterveyslaitos (ttl.fi).

Opas on tuotettu Työterveyslaitoksen Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -hankkeessa. Compass Group Finland Oy ja Restel Liikenneasemat Oy ovat hankkeen yritysyhteistyökumppaneita.

Tutkimustulokset perustuvat hankkeessa tuotettuun kyselytutkimukseen (Turunen J., Remes, J., Pehkonen, I., Lindström, S., (2023) Palvelualan ammattiliitto PAM ry:n jäsenistölle keväällä 2022.

Teksti: Niina Mäenpää, Työterveyslaitos

Kuva: GettyImages