Perehdytystaidot ovat koko työyhteisön asia

Tämä osio käsittelee perehdytystaitoja työyhteisön arjen tasolla. Miten perehdyttäjä ja koko työyhteisö voivat tukea perehtyjää parhaiten sekä oppia itsekin uutta? Kuinka yhteisöllisyyttä ja perehdytystaitoja voi kehittää yhdessä? Lue vinkit, kuinka pääsette yhdessä hyvään alkuun!
Ihmisiä kädet yhdessä.
Lainaus
Jo suunnitteluvaiheessa koko tiimi mukaan! Mietitään porukalla, miten uusi työntekijä otetaan vastaan, ja kuka voisi perehdyttää hänelle minkäkin työtehtävän.
Kirjoittaja
HR Business Partner, matkailu- ja ravintola-ala

Perehdytys koskee tavalla tai toisella koko työyhteisöä, ja perehdytyksen onnistuminen on muidenkin kuin perehtyjän vastuulla. Perehdyttäminen on vastuullinen, tärkeä tehtävä sekä erinomainen keino vahvistaa omaa osaamistaan.

Tästä huolimatta vain 22 prosenttia matkailu- ja ravintola-alan ja 33 prosenttia kiinteistöpalvelualojen työntekijöistä on toiminut perehdyttäjänä tai mentorina. Kokonaisuutena palvelualojen työntekijöiden tyytyväisyys perehdytyksen laatuun on laskenut viimeisen 14 vuoden aikana.

Voisiko työyhteisöjen vahvempi mukaanotto olla keino parantaa tyytyväisyyttä perehdytykseen ja vähentää esihenkilöiden kokemaa kuormitusta perehdyttämisestä?

Vinkit työyhteisöille tulijan perehdyttämiseen

Perehtyminen työhön tapahtuu koko työyhteisön turvin. Perehdytysvastuuta voi jakaa monelle, ja epävirallista perehdyttämistä tapahtuu työarjessa koko ajan. Ota haltuusi kahdeksan keinoa kohtaamiseen ja tulijan tuomiseen työyhteisön jäseneksi.

Ota käyttöösi huoneentaulu ja perehdyttäjän kysymyspakki:

Tutkittua tietoa

Sivun tutkimustulokset ovat peräisin julkaisusta Turunen J. ym. (2023). Töissä palvelualoilla: Kyselytuloksia työhyvinvoinnista ja osaamisesta 2008, 2021 ja 2022.