Perehdytys lähtee suunnittelusta

Tässä osiossa pureudumme siihen, miten työpaikan arvopohja kytkeytyy perehdytyksen suunnitteluun ja miten esimerkiksi monimuotoisuuden ja digitaalisuuden voi nivoa luontevaksi osaksi perehdytysprosessia.
Kolme ihmistä hymyilee palaveritilassa.

Perehdytys on keskeinen osa työkykyjohtamista ja sen toteutumista työpaikan arjessa. Se, miten perehdytystä tehdään heijastaa aina myös työpaikan arvoja. Hyvä perehdytys on olennainen veto- ja pitovoimatekijä palvelualoilla. Huonoksi koettu perehdytys sen sijaan johtaa siihen, että työntekijöillä on enemmän lähtöajatuksia työpaikasta. 

Taloudellisesta näkökulmasta perehdytykseen satsaaminen on kannattava investointi. Hyvä perehdytys myös ruokkii itseään lisääntyneenä työhyvinvointina, töissä viihtymisenä ja työturvallisuuden parantumisena.

Lainaus
Meidän työpaikalla on nyt erityisen ajankohtaista keskustella ja kirkastaa viesti siitä, miten me nähdään osaamisen arvo.
Kirjoittaja
Henkilöstöjohtaja, kiinteistöpalveluala

Yhdeksän keinoa hyvään perehdytyssuunniteluun

Pohdi seuraavia teemoja, kun suunnittelet perehdytystä palvelualojen työpaikoilla. Teemat liittyvät yrityksen asenteisiin, arvoihin ja strategiaan. Miten teillä kohdataan uusi tulija?

Ota käyttöösi huoneentaulu ja kysymyspakki keskustelun tueksi:

Tutkittua tietoa

Sivun tutkimustulokset ovat peräisin julkaisusta Turunen J. ym. (2023). Töissä palvelualoilla: Kyselytuloksia työhyvinvoinnista ja osaamisesta 2008, 2021 ja 2022.