Työkyvyn tuen palvelupolku

Työkyvyn tuen palvelupolku on tarkoitettu sinulle ammattilainen, joka työssäsi edistät ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä, työhön paluuta ja työssä jatkamista. Keinoja ja hyviksi todettuja ratkaisuja on paljon, mutta ne pitää saada käyttöön. Tämän avoimen verkkokoulutuksen kautta opit, mistä työkyvyn tuen palvelupolku koostuu ja mitä hyötyä työ- ja toimintakyvyn tukemisesta on. Vie oppimaasi käytännön työhösi ja tue asiakkaitasi entistä paremmin.
Kuvituskuva

Kenelle verkkokoulutus on tarkoitettu?

Tämä verkkokoulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka edistävät työikäisten työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä. Ammattilaiset voivat toimia esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, työpaikoilla, työterveyshuollossa, työ- ja elinkeinopalveluissa, työllisyydenhoidon palveluissa, oppilaitoksissa, Kelassa, vakuutusalalla tai kuntoutuspalveluissa. Koulutus soveltuu sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla toimiville.

Kuvassa kuvattuna työkyvyn tuen palvelupolku eri osioiden kautta.

Kuva 1. Työkyvyn tuen palvelupolku.

Millaisiin kysymyksiin saat vastauksia?

  1. Kuinka ammattilaisena voit tunnistaa yhteisen asiakkaan?
  2. Ohjaako ammattilaisten työtä asiakkaan tarpeet, tavoitteet vai molemmat?
  3. Millainen työote ja millaiset keinot auttavat kohti tavoitteita?
  4. Ketkä voivat auttaa asiakasta?
  5. Millaisissa verkostoissa työkyvyn tuen ammattilaiset toimivat?

Miten laaja verkkokoulutus on?

Verkkokoulutus on maksuton ja kaikkien käytettävissä. Se koostuu lyhyistä asiantuntijateksteistä, videoista, podcasteista sekä oppimistehtävistä. Verkkokoulutuksessa on yhdeksän osiota. Voit opiskella osiot haluamassasi järjestyksessä omaan tahtiin. Kunkin osion opiskelu kestää noin 20–40 minuuttia.

Koulutuksessa käytettävät käsitteet

Monialainen ja moniammatillinen työ edellyttää yhteistä kieltä ja käsitteitä. Tässä koulutuksessa käytetään Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanastoa (Sotete-sanasto) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisiä käsitteitä (THL).

Koulutuksen tausta

Työkyvyn tuen palvelupolku tuotettiin alun perin osana hallituksen (2015–2019) kärkihanketta “Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)”. Verkkokoulutus oli kaikkien vapaasti saatavilla Tie työelämään -verkkopalvelussa vuosina 2019–2022. Sisällön tuottivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, Kuntoutussäätiön ja OTE-hankkeiden asiantuntijat.

Tämä verkkokoulutus on päivitetty osana hallituksen (2019–2023) Työkykyohjelmaa Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky