Omahoitopalvelut

Tämän osion opiskeltuasi tiedät, millaisia omahoitopalveluja on tarjolla ja mitä hyötyä niistä on. Lisäksi osaat arvioida kriittisesti omahoitopalvelujen luotettavuutta ja ohjata asiakkaitasi käyttämään luotettavia palveluita.

Tiesitkö?

Omahoitopalvelut ovat käytettävissä ympäri vuorokauden.

Mitä ovat omahoitopalvelut?

Omahoitopalvelut ovat kaikille kansalaisille tarkoitettuja sähköisiä palveluita, jotka täydentävät tai korvaavat perinteisiä terveydenhuollon palveluita. Omahoitopalveluiden avulla voit lisätä omaa hyvinvointiasi, arvioida ja seurata omaa terveydentilaasi sekä hoitaa ja kuntouttaa itseäsi. Voit käyttää omahoitopalveluita hoitosi ja kuntoutuksesi tukena myös diagnoosin saamisen jälkeen.

Aloita pohtimalla omahoitopalveluiden hyötyjä. Mitä pidät tärkeänä ja mitä vähemmän tärkeänä. Voit tarttua teksteihin ja raahata niitä hiirelläsi laatikoihin.

Omahoitopalvelut voivat olla tarpeen, kun ihmisellä on terveyteen tai työ- ja toimintakykyyn liittyviä huolia. Mieltä voi askarruttaa: “Mikä minua vaivaa?”, “Mitä apua tarvitsen?” tai “Mistä saan apua?”  Omahoitopalveluissa omaa tilannetta voi selvittää erilaisilla kyselyillä ja testeillä.Omahoitopalveluissa on itsehoito-ohjeita, testejä, neuvontaa, sähköisen asioinnin ohjausta, vastaanottoaikojen varausta, vertaistukea, ryhmätoimintaa, oppaita ja omahoito-ohjelmia.

Miksi omahoitopalveluja tarvitaan?

Omahoitopalvelut lisäävät ihmisten tasa-arvoa ja valinnan mahdollisuuksia. Omahoitopalvelut ovat kaikkien saatavilla jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.  Omahoitopalveluiden käyttö edellyttää kuitenkin mahdollisuutta käyttää nettiyhteyttä ja palvelun käytön osaamista sekä usein myös sähköistä tunnistautumista.

Apua tarvitseva saa tasavertaisesti tietoa ja ohjausta terveytensä sekä työ- ja toimintakykynsä tueksi ajasta ja paikasta riippumatta.

Omahoitopalvelut voivat madaltaa kansalaisen kynnystä käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Näin sairauksiin ja niiden oireisiin, elintapoihin, elämäntilanteeseen ja omaan hyvinvointiin on mahdollista kiinnittää ajoissa huomiota.

Omahoitopalvelut parantavat terveydenhuollon kustannustehokkuutta ja ammattilaisten riittävyyttä sekä auttavat kohdentamaan palveluita niitä tarvitseville.

Omahoitopalvelun luotettavuus

Omahoitopalvelujen tarjoamat neuvot ja ohjeet perustuvat ajantasaiseen tieteelliseen näyttöön. Siksi tietoa voi pitää luotettavana.

Palvelujen luotettavuutta voi arvioida esimerkiksi sen perusteella, kuinka avoimesti palvelu kertoo tiedon tuotannosta, sen tuottajista ja heidän sidoksistaan. Luotettavuuteen vaikuttaa myös se, perustuuko tieto tutkittuun tietoon ja onko lähdetiedot mainittu.

Luotettavia terveystiedon lähteitä ovat esimerkiksi:

Tiesitkö?

Digitaidot korostuvat omahoitopalveluiden käytössä. Sinulla ammattilaisena on tärkeä rooli, jotta asiakkaasi haluavat käyttää omahoitopalveluja.

Tutkijatohtori Sari Kujala kertoo, millaisista sähköisistä palveluista hyötyvät sekä ammattilaiset että asiakkaat. Sähköiset palvelut ovat sote-uudistuksessa isossa roolissa. Omahoitopalveluiden avulla on tarkoitus saada ihmiset huolehtimaan terveydestään omatoimisesti ja ammattilaisten tukemana. Podcastin kesto on 18:40 minuuttia ja se on vuodelta 2018.

Löydät podcastin tekstiversion alla olevasta tiedostosta.

Kuuntele podcast: Millainen on hyvä sähköinen omahoitopalvelu?

Kuinka ammattilainen ohjaa omahoitopalveluihin?

Tiesitkö?

Parhaimmillaan omahoitopalvelujen käyttö säästää aikaa asiakkaan kohtaamiseen, kun perustietoja ei tarvitse enää kysyä.

Katso video: Virtuaaliklinikka/Soutaja FI

Omahoitopalvelut ovat yleensä internetissä olevia sähköisiä palveluja. Suuri osa verkon kautta tarjottavista omahoitopalveluista on kaikkien vapaasti käytettävissä. Omahoitopalvelut edellyttävät yleensä tunnistautumista, esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Omahoitopalveluita voi käyttää joko itsenäisesti tai ammattilaisten antaman hoidon ja kuntoutuksen rinnalla.

Ammattilaisen tehtävä on ohjata ja neuvoa asiakasta omahoitopalveluihin sekä tukea niiden käytössä. Ammattilainen motivoi asiakasta palveluihin, koska niiden avulla:

  • Asiakas löytää ratkaisuja ja vastauksia jonottamatta, ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Arvioinnit ja ohjaus perustuvat asiakkaan omiin tietoihin terveydestä ja hyvinvoinnista.
  • Omahoitopalveluiden ansiosta ammattilaisella on enemmän aikaa vastaanotolla, koska tilanteen selvittäminen, kirjaaminen ja lomakkeiden täyttäminen on tehty jo omahoitopalveluissa. Ammattilainen voi keskittyä varsinaiseen asiaan.

Tutustu digitaalisten omahoitopalveluiden prosessiin

Napauta plus-merkkejä saadaksesi lisätietoja.

Esimerkkejä

Omahoitopalvelujen avulla on mahdollista parantaa hyvinvointia ja kohdistaa terveydenhuollon palveluja nykyistä paremmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköistä asiointia koskevan tutkimuksen (Kyytsönen ym. 2021) mukaan neljännes (27 %) väestöstä oli tehnyt riskitestejä, oirearvioita, terveystarkastuksen tai kirjallisen arvion omasta terveydestään. Yli puolet väestöstä oli etsinyt tietoa oman alueensa terveys- ja sosiaalipalveluista. Lähes puolet koki, että sähköiset palvelut auttavat heitä arvioimaan asioinnin tarvetta ja auttavat ottamaan aktiivisen roolin oman terveyden ja hyvinvoinnin hoidossa.

Terveyskylä

Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylässä on useita virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin. Verkkopalvelun ovat tuottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Terveyskylää koordinoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja verkkosivusto on kaikkien Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen.

Omaolo

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden. Omaolon antamat suositukset ovat aina tilanteeseesi sopivia, henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön tai kansallisesti määritettyihin kriteereihin. Verkkopalvelusta vastaa DigiFinland Oy.

Kirjallisuus ja linkit

Kirjallisuutta

Kujala S, Rajalahti E, Heponiemi T, Hilama P. Health Professionals’ Expanding eHealth Competences for Supporting Patients’ Self-Management. Studies in Health Technology and Informatics 2017; 247: 181-185. DOI 10.3233/978-1-61499-852-5-181 Linkki: Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: The Future of Co-Created ... - Google-kirjat

Kyytsönen M, Aalto A-M, Vehko T. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020–2021. Väestön kokemukset. Raportti 7/2021. THL. Linkki: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020–2021: Väestön kokemukset (julkari.fi)

Linkit

Käypähoito potilaalle

Potilasversioissa on esitetty tiiviissä muodossa Käypä hoito -suosituksen keskeinen sisältö yleiskielellä potilaan näkökulmasta. Verkkopalvelusta vastaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Omahoitopalvelu potilaalle

Duodecimin opetusohjelma sähköisistä omahoitopalveluista. Verkkopalvelusta vastaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Omakanta

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Omakanta on kansalaisen näkymä omiin tietoihinsa. Palveluun pääsee Kanta-palvelujen verkkopalvelusta. Verkkopalvelusta vastaa Kansaneläkelaitos.

Sekasin chatti

Sekasin-chatti on suunnattu 12–29-vuotiaille. Chatissa päivystävät mielenterveyden ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset. Verkkopalvelusta vastaa Sekasin kollektiivi eli Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto ja SOS-Lapsikylä.

Sitra

Suomi.fi

Tietoja ja palveluja kansalaisille muun muassa terveydestä ja sairaanhoidosta. Verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.