Yhdessä enemmän - Työterveysyhteistyön keinoin parempaan työkykyjohtamiseen

Työterveysyhteistyön tavoitteena on työn, työolojen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Perustan tälle muodostaa kummankin osapuolen erityisosaamisen tunnistaminen, jatkuva vuoropuhelu ja halu sitoutua yhteistyön suunnitelmalliseen kehittämiseen. Selkeät roolit ja vastuut sekä kirjatut toimintamallit varmistavat yhteistyön sujuvuuden.

Tämä sivusto on tarkoitettu työterveysyhteistyön tekijöille, sekä yrityksen että työterveyshuollon edustajille.
Sisällysluettelo

Työterveysyhteistyössä on siis kyse työpaikan ja työterveyshuollon yhteisestä toiminnasta. Riippuen siitä mitä ollaan tekemässä, toisella osapuolella voi olla toista suurempi rooli.

Kaavio

Työkyvyn käsitteitä

Työterveysyhteistyön malli on tuotettu Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja hankkeen toteuttivat Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto. Työterveysyhteistyön malli pohjautuu tutkimustietoon ja hankkeen aikana työpaikojen ja työterveyshuoltojen kanssa tehtyyn kehittämistyöhön. Malliin on koottu työterveysyhteistyön hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja työpaikkojen ja työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi.

Hankkeessa kehitettiin työterveysyhteistyötä kymmenen työpaikka-työterveyshuolto parin kanssa. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille!

Logot