Lisätietoa työterveysyhteistyöstä

Tälle sivulle on koottu työterveysyhteistyöhön liittyviä linkkejä.

Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Työsuojelun rooli työterveysyhteistyössä. Työterveyshoitajalehti 1/2022. Pesonen S, Räsänen H-R, Hakulinen H.  Työterveyshoitaja 1/2022 (digiplus.fi)

Työterveysyhteistyö 2000-luvulla -kirjallisuuskatsaus suomalaisista julkaisuista. Pesonen S, Hakulinen H, Halonen JI. 2019. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56 (2), 129–146.

Collaboration between employers and occupational health service providers: a systematic review of key characteristics. Halonen JI, Atkins S, Hakulinen H, Pesonen S, Uitti J. 2017. BMC Public Health 2017.

Työterveyshuollon kokemuksia työkyvyn tuen tiedonhallinnasta työterveysyhteistyössä. Nissinen S, Soini S, Palmgren H. Finnish Journal of EHealth and EWelfare. 2021.

Employers’ Perceptions of Work Ability Knowledge Management in Collaboration with Occupational Health Services. Nissinen S, Soini S, Palmgren H. International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing. 2021.

Mikäli haluat tietää lisää työterveysyhteistyöstä tutustu Työterveysyhteistyön kehittämisellä vaikuttavuutta | Työterveyslaitos (ttl.fi) -oppimateriaaliin.