Työterveyshuollon yhtenäinen kirjaaminen

Työterveyshuollon asiakas- ja potilastietoja kirjataan laajasti eri palveluprosesseissa.
Sisällysluettelo

 Kuviossa 1 on kuvattu työterveyshuollon toimintaympäristöä tiedonhallinnan näkökulmasta.

Työterveyshuollon tiedonhallinnan toimintaympäristö muodostuu seuraavasti: Ensin on tiedon syntyminen eri tahjojen kautta. Siitä seuraa tiedon käsittelyä ja muokkaamista ja edelleen tämän käsitellyn ja muokatun tiedon hyödyntämistä.

Kuvio 1. Työterveyshuollon tiedonhallinnan toimintaympäristö.

Työterveyshuollossa oleellisia kirjattavia asiakas- ja potilastietoja

Henkilöasiakkaasta

 • Käynnin syyt ja niiden yhteys työhön
 • Työperäiset sairaudet ja oireilu
 • Työntekijän arvio työkyvystä ja työssä selviytymisestä
 • Ammattilaisen arvio työkyvystä ja työssä selviytymisestä
 • Jatkotoimenpiteet, -suunnitelma ja seuranta
 • Sairauspoissaolot

Työpaikka-asiakkaasta

 • Työpaikan tiedot: tilat, toiminta, henkilöstö, ammattinimikkeet ja muutokset työssä
 • Työn riski- ja kuormitustekijät
 • Työn riskien ja kuormituksen terveydellinen merkitys
 • Jatkotoimenpiteet ja seuranta

Yhtenäisen kirjaamisen hyötyjä

 • Potilas- ja asiakastieto on yhtenevää ja vertailukelpoista kaikkialla terveydenhuollossa
 • Tarvittavien tietojen hakeminen Kanta-palveluista helpottuu
 • Tietojen vaihto terveydenhuollon ammattilaisten välillä helpottuu
 • Tietojen kopiointi ja päällekkäinen kirjaaminen vähenee
 • Kertaalleen kirjattua rakenteista tietoa voidaan helpommin käyttää uudelleen potilastietojärjestelmän eri näkymissä tai lomakkeilla
 • Rakenteisia tietoja voidaan hyödyntää erilaisiin tiedon tarpeisiin (raportit, tilastot)

Keskeiset Kanta-palveluihin ja rakenteiseen potilaskertomukseen liittyvä yleinen terveydenhuollon tietosisältö on määritelty Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen oppaassa.

Tarkempaa tietoa rakenteisesta tietosisällöstä ja toiminnallisista määrittelyistä löytyy Kansallisesta koodistopalvelusta.

Lähdekirjallisuus

Kela, Kansallinen koodistopalvelu -verkkosivu: https://koodistopalvelu.kanta.fi 

Nissinen, Sari; Leino, Timo; Kinnunen, Ulla-Mari; Saranto, Kaija. Kokemuksia tietojen vaihdosta työterveysyhteistyössä: terveystarkastuksessa kirjattavat tiedot. FinJeHeW 2016;8:2-3.

Nissinen, Sari; Leino, Timo; Oksanen, Tuula; Saranto, Kaija. Relevant Patient Data for Health Information Exchange: A Delphi Method Study among Occupational Health Professionals. Occup Med Health Aff 2016;4:244.

Nissinen, Sari; Leino, Timo. Data in the workplace surveys of Occupational Health Services. ICOH 2018. Occup Environ Med 2018;75(Suppl 2):A1–A650.