Työterveyshuollon tiedot valtakunnallisessa Avohilmo-tiedonkeruussa

Valtakunnallisessa THL:n ylläpitämässä Avohilmo-tiedonkeruussa ovat mukana perusterveydenhuollon avohoitokäyntien lisäksi työterveyshuollon käyntitiedot. Avohilmosta onkin muodostunut tärkeä rekisteri, joka mahdollistaa sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon toiminnan seurannan. Tämän takia pystytään nyt paremmin tarkastelemaan työikäisen väestön terveydenhuoltopalvelujen käyttöä.

Avohilmoon kerättävät toimintatiedot

Työterveyshuollosta Avohilmo-rekisteriin kerätään sekä yksilöihin että työpaikkoihin kohdistuvat toimintatiedot, jotka jaotellaan ehkäisevään toimintaan, sairaanhoitoon ja muuhun työterveyshuollon toimintaan. Tietojen avulla saadaan ajankohtaista kuvaa työterveyshuollon palvelujen kattavuudesta, voidaan seurata kehitystrendejä sekä vertailla toimintaa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Lisäksi saadaan seurantatietoa työterveyshuollon asiakas- ja käyntimääristä sekä palvelutoiminnan sisällöstä.

Alta löydät Avohilmoon kerättävät toimintatiedot. Yksityiskohtaisempi kuvaus löytyy Hilmo-oppaasta (liite 5). Samasta oppaasta löydät työterveyshuollosta Avohilmo-rekisteriin kerättävän tietosisällön kokonaisuudessaan.

Avohilmo-tietokantaraportit

Tästä pääset tarkastelemaan työterveyshuollon tietoja Avohilmo-tietokantaraporteilta: Tietokantaraportit - THL.

  • Raporteilla tietoja on mahdollista tarkastella tiivisteinä ja kuutioina.
  • Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tiedoista (rajatumpi määrä valintoja, helppokäyttöisempi). Kuutiot taas mahdollistavat monipuolisemmat valinnat esimerkiksi tietyn aihealueen koko aineistosta. Tutustu ensin käyttöliittymän ohjeisiin.