Oppimisen ja työhyvinvoinnin erityisasiantuntija Telma Rivinoja, Tampere

Korkeakoulumaailmasta Työterveyslaitokseen siirtynyt Telma työskenteli alun perin koulutuskoordinaattorina. Nykyisessä työssään valmentajana hän pääsee vaikuttamaan suoraan suomalaisten työpaikkojen työhyvinvointiin.
-

Telma kiinnostui Työterveyslaitoksesta työnantajana opintojen kautta jo ennen valmistumistaan kasvatustieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta.

- Opintojen loppupuolella suoritin koulutussuunnittelun kurssin, jonka puitteissa kävin haastattelemassa Työterveyslaitoksen koulutussuunnittelijaa. Silloin totesin, että juuri sellaista työtä haluan tulevaisuudessa tehdä. Kolme vuotta myöhemmin, nopeammin kuin uskalsin toivoakaan, haave toteutui!

Ennen Työterveyslaitosta Telma työskenteli Tampereen yliopistolla työhyvinvoinnin tutkimusryhmässä sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa verkko-ohjaamisen parissa. 

- Muutin Tampereelle alun perin opiskelemaan ja tykästyin kaupunkiin. Monet opiskelukaverit ovat päätyneet pääkaupunkiseudulle töihin. Olen iloinen, että löysin Tampereelta työpaikan. Nykyisin virallinen toimipaikkani on tosin Helsinki, mutta etätyömahdollisuuden ja verkossa toteutettavien valmennusten ansiosta voin edelleen asua Tampereella.

Telma työskentelee valmentajana työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä organisaatiokohtaisissa tilauskoulutuksissa. Esimerkiksi Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksessa osallistujat opettelevat tunnistamaan oman työnsä voimavara- ja kuormitustekijöitä sekä oppivat oma-aloitteisesti muokkaamaan omaa työtä. Esihenkilöille suunnatuissa valmennuksissa puolestaan opetellaan esimerkiksi antamaan rakentavaa palautetta, joka tukee työn tekemistä ja työssä kehittymistä.

Valmennuspäiviä voi olla viikossa useita. Lisäksi työnkuvaan kuuluu valmennusten kehittäminen ja tutkiminen osana tutkimusryhmiä, jotka tutkivat valmennusinterventioiden vaikuttavuutta.

Telman asiakkaita ovat organisaatiot, jotka tilaavat valmennuksia henkilöstölleen tai osallistuvat tutkimushankkeeseen. Organisaatiot edustavat mitä erilaisimpia toimialoja, joten valmennuksissa Telma kohtaa eri ammattialojen edustajia. Valmennuksiin osallistuu henkilöstöä kaikista työuran vaiheista, sekä nuoria että työuran loppupuolella olevia ja kaikkea siltä väliltä. 

- Pääsen työssäni oppimaan jatkuvasti uutta erilaisten ammattien arjesta. Viikon aikana olen työni puolesta tekemisissä 60-70 ihmisen kanssa. Valmentajana välitän Työterveyslaitoksen tutkimustietoa ja hyödyllisiä oppeja suomalaisille työpaikoille. On palkitsevaa kuulla jälkeenpäin, että valmennuksissa opittuja taitoja on otettu käyttöön työpaikalla.

Toisaalta valmennustyö on intensiivistä ja kuluttavaakin. Telma palautuu työstään matkustelemalla, luonnossa liikkumalla, mökkeilemällä, läheisten seurassa aikaa viettäen ja sarjoja katsomalla.

Viikon aikana olen työni puolesta tekemisissä 60-70 ihmisen kanssa.

Työterveyslaitoksessa Telma on saanut tilaa toteuttaa omia ideoitaan. Asiakkaiden ja työkaverien palaute on auttanut tunnistamaan myös omia vahvuuksia.

- Työyhteisö on lämmin, inhimillinen ja välittävä. Työterveyslaitoksessa työskentelee monien alojen huippuosaajia, mikä auttaa asiakastyössä, kun voi kysyä neuvoa työkavereilta yli yksikkörajojen ja hyödyntää muiden asiantuntemusta.

Telman mukaan Työterveyslaitoksessa uskalletaan käydä myös kriittistä keskustelua.

- Se kertoo mielestäni siitä, että työyhteisö koetaan turvalliseksi.

Telma haluaa rohkaista ihmisiä hakeutumaan uusiin mahdollisuuksiin, tutustumaan ihmisiin sekä tuomaan esille omaa osaamista ja kiinnostusta. On tärkeää myös tunnistaa omia kehityskohteita ja opiskella asioita, joiden parissa haluaisi työskennellä.

- Kannustan seuraamaan itseä kiinnostavan alan tutkimustietoa ja siihen liittyvää keskustelua. Vaikkapa seuraamalla tutkimusta tekeviä henkilöitä sosiaalisessa mediassa saa tietoa tulevista projekteista, joihin voi hakea mukaan!  

Avainsanat