AFRY luottaa laboratoriopalveluissa Työterveyslaitokseen

"Olen tehnyt Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä jo pitkään. Arvostan tieteellistä tutkimusta, josta heidän tietotaitonsa kumpuaa", kertoo haitta-ainetiimin tiimipäällikkö Jarno Komulainen AFRYltä.   
Jarno Komulainen, AFRY, henkilökuva

Paras ja luotettavin laboratoriokumppani

Nykyisin AFRY-konserniin kuuluva Vahanen-yhtiöt on toiminut soveltavan rakennusfysiikan suunnannäyttäjänä Suomessa 1990-luvun alusta saakka. Työterveyslaitoksesta on tullut AFRYlle vuosien mittaan arvokas yhteistyökumppani niin työympäristön laboratoriopalveluissa kuin tutkimusyhteistyössäkin. Akkreditoitujen laboratoriopalveluiden* ja pitkään kokemukseen perustuvan erityisen palveluasenteen vuoksi yhteistyö jatkuu tiiviinä.

AFRY hankkii Työterveyslaitoksen Työympäristölaboratorioista erityisesti sisäilma- ja haitta-aineanalyyseja tarjoamiinsa sisäilmateknisiin palveluihin ja haitta-ainetutkimuksiin. Osa AFRYn asiakkaista edellyttää käyttämään Työterveyslaitoksen Työympäristölaboratorioita laadukkaiden tutkimustulosten takia. 

Meillä on monia projekteja, joissa tarvitaan ehdottomasti se paras ja luotettavin laboratoriokumppani, jolta saa laadukkaat ja vertailukelpoiset analyysitulokset.

"Työterveyslaitoksen keräämä tutkimusdata ja sen avulla määritellyt raja-arvot tuovat tutkimustuloksiin erityistä luotettavuutta. Osa asiakkaistamme jopa velvoittaa meitä käyttämään Työterveyslaitoksen laboratoriopalveluita, mikä on tietysti meille helppoa, kun olemme tottuneet yhteistyöhön",  AFRYn haitta-ainetiimin tiimipäällikkö Jarno Komulainen avaa. 

AFRYn rakennuskohteet sijaitsevat yleensä lähellä Työterveyslaitoksen toimipisteitä. Viime vuosina Työterveyslaitos on kehittänyt näytteiden nouto- ja lähetyspalvelua.  

"Sellainen selkeä ero Työterveyslaitoksella on moniin toimijoihin, että palvelu ei pääty analyysivastaukseen. Labrasta löytyy aina asiantuntija, joka voi auttaa tulosten tulkinnassa ja ratkaisun löytämisessä. Siellä on kullanarvoisia ja ratkaisukeskeisiä asiantuntijoita, joilla on aito halu auttaa asiakasta." 

Ratkaisuja laatikon ulkopuolelta 

"Pidän tietystä Pelle Peloton -asenteesta, jota Työterveyslaitoksen asiantuntijoista löytyy. He pystyvät ajattelemaan laatikon ulkopuolelta. Se näkyy erityisesti uuden luotettavan analytiikan ripeässä kehittämisessä", Komulainen iloitsee.  

AFRYn ja Työterveyslaitoksen kumppanuus ei rajoitu pelkästään laboratoriopalveluihin, rakennusalaa on kehitetty tutkimusyhteistyön merkeissä jo pidemmän aikaa. Molemmissa organisaatioissa tutkimusta arvostetaan ja siksi kumppanuus on ollut hyvin luonnollinen valinta.  

Yhdessä on tutkittu muun muassa PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen vaikutusta sisäilman laatuun ja nyt viimeisimpänä rakennusten osien uudelleenkäytön edistämistä talonrakentamisessa. 

"Kyllä me aina ensimmäisenä Työterveyslaitokselle soitetaan, että haluatteko lähteä tutkimukseen mukaan. Kentällä tehtävän työn ja laboratoriotutkimusten yhdistäminen onnistuu Työterveyslaitoksen kanssa loistavasti", kiittelee Komulainen. 

Laatua ja palvelua arvostavan yhteistyökumppani 

Jarno Komulaisen mielestä Työterveyslaitoksen ehdoton vahvuus on palveluasenne. 

"Työterveyslaitoksen kokemus ja näkemys pitkältä ajalta hyödyttää asiakasta, ja asioista vähemmänkin perillä oleva saa vastaukset kysymyksiinsä. Työterveyslaitokselta saamme aina myös viimeisimmät ajantasaiset ohjeet esimerkiksi työntekijöiden suojautumiseen työmaalla." 

"Työterveyslaitos ei ole halvin laboratoriokumppani, mutta se on paras. Siellä analyysien takana on aina asiantunteva ihminen, joka on valmis auttamaan. Aina kun soittaa, saa apua. Se on meille tärkeää", päättää Komulainen kiittäen. 

*Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi.

 

Lisätiedot

Henkilökuva Maija Kirsi.

Maija Kirsi

asiakkuuspäällikkö
Sähköpostiosoite
maija.kirsi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7024