Näytteenotto-ohjeet

Aktiivinen VOC-näytteenotto ATD-keräimeen (Tenax- tai Tenax-Carbograph-putkeen)

  

Ilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) kerätään pumpulla Tenax- tai Tenax-Carbograph-adsorbentilla täytettyyn putkimaiseen ATD-keräimeen (ATD = automatic thermal desorption). Kuva keräimestä ja pumpusta on ohjeen lopussa. Keräintä tulee kosketella vain puhtain, rasvattomin käsin.

1.  Ota keräin säilytysputkesta tai muunlaisesta toimitetusta pakkauksesta.

2.  Kirjoita muistiin mukana  seuraavaan tilauslomakkeeseen tai omaan vastaavaan lomakkeeseen pidikkeessä tai keräimen rungossa oleva  keräimen numero (näytteen numero).

3.  Poista  keräimestä  sulkutulpat  molemmista  päistä  ja  kiinnitä  keräin  ATD-keräimellä kalibroituun pumppuun kuvan osoittamalla tavalla.

4.  Aseta pumppu (Gilian tai Markes) keräimineen mittauskohteeseen. Kirjoita mittauskohde,  päivämäärä, keräyksen  alkamiskellonaika  ja  pumpun  numero (esim.  HKI-LFS-48)  muistiin.  Eräät  pumput,  kuten SKC-pumput,  laskevat  minuuttien sijasta sykkeiden lukumäärää. Näiden pumppujen tapauksessa kirjoitetaan alkusykelukema muistiin.

Huoneen yleispitoisuuden mittauksessa sopivin paikka on yleensä huoneen keskellä noin 1-1,5  m:n  korkeudella  lattiasta,  vähimmäisetäisyys  seinästä  1  m.  Vältä  asettamasta keräintä  voimakkaaseen auringonpaisteeseen. Haluttaessa  mittaus  voidaan  kohdistaa myös  tarkalleen johonkin  yksittäiseen  kohteeseen  huoneessa,  kuten tuloilmakanavan aukkoon tai lattiakaivon ympärystään. Ulkona keräin on suojattava sateelta.

5.  Käynnistä  pumppu  virtakytkimestä  käyttäen  apuna  pientä  ruuvimeisseliä  tai  kynän kärkeä.

6.  Pienissä pitoisuuksissa, kuten toimisto- tai asuntotyyppisessä sisäilmassa sekä hyvälaatuisessa teollisuuden yleisilmassa ja ulkoilmassa, kerättävä ilmamäärä on 7-10 dm³ (4-12 dm³ ) ja sopiva keräysnopeus 20-200 cm³ /min.

Työterveyslaitoksen vuokraamat VOC-pumput on asetettu toimimaan yleensä nopeuksilla noin 50 cm³ /min100 cm³ /min tai 200 cm³ /min, jolloin suositeltava keräysaika edellä mainitunlaisille ilmanäytteille on noin 3 tuntia1½ tuntia tai 45 minuuttia pumpusta riippuen. Katso pumpun nopeus pumpusta.

Teollisuustyyppisten yleisilmanäytteiden, joissa on tuotannon vaikutusta, sopiva koko on yleensä  1-5  dm3 painottuen  ala-  tai  ylärajan suuntaisesti  arvioidun  pitoisuustason mukaan. Tuotantotilojen suurissa pitoisuuksissa sopiva näytteen koko on 0,1-0,5 dm3.

Jos VOC-pitoisuudet ovat huomattavasti suurempia kuin tavanomaisessa toimisto- tai asuntotyyppisessä sisäilmassa, ja oikea näytteen koko on epäselvä, näytteenotosta on erikseen keskusteltava ja sovittava analysoivan laboratorion kanssa.

7.  Sulje näytteenottopumppu virtakytkimestä.

8.  Ota  keräin  pois  ja  aseta  sulkutulpat  takaisin  paikoilleen  kiristämällä  sormin  ilman työkaluja tiukalle.

9.  Kirjoita pumpun  minuutti- tai loppusykelukema ja keräyksen  loppumiskellonaika muistiin.

10.  Pane  keräin  takaisin  säilytysputkeen  tai muuhun  toimitettuun  pakkaukseen  ja  tuo  tai lähetä näyte analysoitavaksi laboratorioon.

11.  Toimita laboratorioon myös seuraavat lomakkeet ja tiedot:

A. Tilauslomake täytettynä (keräimen numero, mittauskohde, päivämäärä, näytteenoton alkamis- ja loppumiskellonaika, pumpun numero sekä aloitus- ja lopetuslukemat sekä tutkittavat aineet)

B. Taustatietolomake soveltuvin osin täytettynä (mm. mittauksen syy/tarkoitus)

C. Näytteenkeräysajankohdan lämpötila (ei tarvitse ilmoittaa, jos se on 18-25 C)

D. Mahdolliset keräintä kohdanneet onnettomuudet, kuten jonkin kiinteän tai nestemäisen aineen roiskuminen keräimeen tai ulkona kastuminen ja maahan putoaminen

12.  Jos  keräintä  ei  voida  välittömästi  toimittaa  laboratorioon,  säilytä  sitä  puhtaassa, hajuttomassa   ja kemikaalittomassa   tilassa,   joko   huoneenlämmössä   tai   jää-   tai viileäkaapin lämpötilassa, mutta ei pakastimessa.

13.  Mahdollisesti  käyttämättä  jääneet  ja  virheellisesti  käytetyt  ATD-keräimet  toimitetaan myös laboratorioon   ja   niiden   numerot   sekä   käyttötapa   ilmoitetaan.   Ylimääräiset käyttämättömät  keräimet  toimivat  ns. kenttänollaputkina.  Keräimiä  ei  saa  säilyttää kolmea viikkoa kauempaa.

Näytteenotto-ohje ATD-keräin ja pumppu kuvituskuva.

Katso näytteenotto videolta

VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet kerätään ilmasta kalibroidun ja tarkastetun pumpun avulla adsorbenttiputkeen. VOC-yhdisteiden lähteitä sisäilmassa ovat mm. rakennus- ja sisustusmateriaalit, siivouskemikaalit ja kosmetiikka.

Jaakko Heikkilä

kemisti
Sähköpostiosoite
jaakko.heikkila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2984
Henkilökuva Hanna Hovi

Hanna Hovi

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
hanna.hovi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2950
Altiste
-
Hinta
-
Toimitusaika
-