Näytteenotto-ohjeet

Asbestimateriaalin näytteenotto - Rakennusmateriaalinäyte

Analyysimenetelmällä voidaan määrittää sisältääkö materiaali asbestia vai ei. Asbestia sisältävien rakennusmateriaalien kartoitus on tehtävä ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa, kun suunnitellaan purku-, korjaus- tai muita rakenteita rikkovia töitä. Asbestia sisältävien materiaalien purku tehdään ammattilaisen toimesta alipaineistetussa tilassa ja tilojen puhtaus varmistetaan purkutyön jälkeen asbesti-ilmamittauksilla.

Näytteenotto

Asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja

 • julkisivu (1)- ja kattomaalit
 • asbestisementti (levyt (2), putket, kanavat)
 • putki- (3), varaaja- ja kattilaeristeet
 • ruiskutetut eristeet (4)
 • magnesiamassalattiat (5)
 • muovilattialaatat (6), muovimatot ja –tapetit
 • bitumiliimat (7)
 • laastit (8), tasoitteet
 • langat, punokset, nauhat (9), kankaat
 • tiivistys- ja saumausaineet
 • kattohuovat
 • asbestipahvi (10)
Kuvia asbestia sisältävistä rakennusmateriaaleista.
Kuva 1. Näytteitä asbestia sisältävistä rakennusmateriaaleista

Millainen näytteen tulee olla?

Näytteen tulee edustaa vain yhtä materiaalia, jossa asbestia epäillään olevan. Mikäli mahdollista, näyte on vain yksi kiinteä materiaalipala. Näytteen kanssa samaan pussiin ei tule laittaa mitään muuta ylimääräistä materiaalia. Useiden eri materiaalien (esim. eri paikoista otettujen laastien) yhdistäminen samaksi näytteeksi tai näytteenotto poraamalla aiheuttaa kontaminaatioriskin, joka vaarantaa analyysituloksen luotettavuuden.

Levymäisten materiaalien (seinä- ja lattialaatat) tapauksessa näytteessä voi olla kiinnittyneenä laastia ja/tai liimaa, jotka tutkitaan myös. Koko näytteestä ilmoitetaan kuitenkin vain yksi analyysitulos. Jos jostain syystä haluat eri materiaalikerroksista erilliset analyysitulokset (vaikka asbestipurkua varten tämä ei yleensä ole tarpeen), tulee kutakin analysoitavaa materiaalikerrosta kohden toimittaa oma erillinen näytteensä, joka edustaa vain yhtä materiaalikerrosta.

Maalinäytteiden tapauksessa on huolehdittava siitä, että kaikki eri maalikerrokset tulevat näytteeseen mukaan, ei pelkästään tuorein maali päällimmäisenä.

Levymäinen näytepala on kooltaan yksi noin tulitikkulaatikon kokoinen pala ja jauhemainen näyte noin ruokalusikallinen. Näytemäärä ei saa olla tätä suurempi! Näytettä ei palauteta analyysin jälkeen.

Kuinka näyte otetaan?

Näyte tulee ottaa mahdollisimman vähän pölyämistä aiheuttavalla tavalla, ja tarvittaessa tulee käyttää hiukkasilta suojaavaa hengityksensuojainta P3.

Mikäli samoilla näytteenottovälineillä otetaan useita näytteitä, välineet on aina puhdistettava huolellisesti näytteenottojen välillä. Näin vältetään näytteiden välinen asbestikontaminaatio.

Kuinka näytteet pakataan ja lähetetään tutkittaviksi?

Asbestimateriaalin pakkaaminen

 1. Pakkaa kukin näyte erikseen 0,25 litran (10 x 11 cm) Minigrip-pussiin ja sulje pussi ilmatiiviiksi.
 2. Laita kertaalleen pussitettu näyte vielä toiseen Minigrip-pussiin ja sulje se huolellisesti.
 3. Numeroi pussit ja täytä tilauskaavakkeeseen tiedot kustakin näytemateriaalista ja näytteenottokohdasta (esim. vinyylilaatta ja liima, huone 132) sivulle 2 kohtaan lyhyesti max. 40 merkillä.
  Jos näytepala sisältää useita eri materiaalikerroksia, nimeä näytemateriaaliksi vain ne kerrokset (esim. seinälaatan kiinnitys-ja saumalaasti), jotka tunnetusti voivat sisältää asbestia. Esim. kaakelia tai betonia ei ole tarpeen analysoida eikä myöskään nimetä kaavakkeessa.
 4. Pidä huolta siitä, ettei pussien pintaan tartu pölyä näytteenottokohteen pinnoilta.
 5. Pakkaa näytepussit kovaan kirjekuoreen tai laatikkoon siten, että pussit varmasti säilyvät ehjinä koko kuljetuksen ajan. Näytteestä irtoavaa pölyä ei missään vaiheessa saa päästä leviämään näytepussien ulkopuolelle, sillä muuten näytteiden lähetys kuuluu VAK-luokituksen piiriin.
 6. Pakkaa lopuksi tilauskaavake omaan puhtaaseen pussiinsa, ja laita se samaan kirjekuoreen/laatikkoon näytepussien kanssa. 

  Huom! Tilauskaavaketta tai mitään paperia ei saa pakata samaan pussiin kuin missä näyte on, sillä se ei saa joutua kosketuksiin rakennusmateriaaleista irtoavan pölyn kanssa. Tilauskaavaketta tai mitään paperia ei myöskään tule kiinnittää näytepussiin niiteillä tai muullakaan systeemillä, riittää kun tilauksen tiedot saapuvat samassa lähetyksessä näytteiden kanssa.

 7. Täytä tilauskaavakkeeseen myös yhteystietosi täydellisinä (yrityksen virallinen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja laskutustiedot).
 8. Lähetä analyysitilaus johonkin tilauskaavakkeessa mainituista osoitteista. Lisää kuoreen tai pakettiin tunnus ”sisältää asbestinäytteitä”.
Asbestinäyte pakattuna muovipussiin.
Kuva 2. Asbestimateriaalinäyte pakattuna

Huom! Tätä ohjetta noudattamalla estät sekä oman työpaikkasi että Postin ja  Työterveyslaitoksen työntekijöitä altistumasta syöpää aiheuttavalle aineelle, jolle ei ole olemassa turvalliseksi tiedettyä pitoisuutta. Työterveyslaitos varaa oikeuden olla analysoimatta  ohjeistuksen vastaisesti toimitettuja näytteitä.

Kysy lisää asiantuntijalta

Reima Kämppi

erikoismittaushygieenikko

Asbestinäytteiden analyysit, asiakaspalvelu

Sähköpostiosoite
reima.kamppi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2235
Altiste
-
Toimitusaika
1-5 työpäivää
Huomioitavaa

 

 

Avainsanat