Näytteenotto-ohjeet

Elohopea (epäorgaaninen), veri, B-Hg-i

Näyte

≥7 ml kokoverta
Yksi 7-10 millilitran (esim. Venosafe®) tai kaksi 5-6 millilitran heparinoitua alipaineputkea (esim. Venosafe® tai Vacuette® trace element) otetaan täyteen verta ja sekoitetaan huolellisesti putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisen estämiseksi.

Näytteenottoaika

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä.
Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu.

Huom. Analyysissä määritetään erikseen veren epäorgaaninen (B-Hg-i) ja orgaaninen elohopea (B-Hg-o). Analyysivastauksessa Ilmoitetaan vain veren epäorgaaninen (B-Hg-i) pitoisuus ja tulkinta. Orgaanisen elohopean (B-Hg-o) tulos pyydettävä erikseen ja siitä on sovittava etukäteen. 

Sairausvakuutus ei korvaa veren elohopeamääritystä, joka on tehty hampaiden amalgaamitäytteiden aiheuttaman mahdollisen elohopea-altistumisen arvioimiseksi.

Altistumattomien viiteraja

B-Hg-i 2 µg/l (10 nmol/l)

Toimenpideraja

B-Hg-i 10 µg/l (50 nmol/l)

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. (STM Asetus 654/2020). Valtioneuvoston asetuksen mukaan elohopean ja sen yhdisteiden voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua elohopealle ts. veren elohopeapitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 2 µg/l .

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Elohopea ja sen yhdisteet
KL-numero
1314
Hinta
-
Toimitusaika
noin 12 työpäivää