Näytteenotto-ohjeet

Fenoksibentsoehappo, virtsa, U-PBa

Kaupalliset valmisteet

Synteettisiä pyretroideja sisältävät

mm. Anticimex Permex E, Baition D –valmisteet, Baygon Muurahaissirote, Bio Kill, Cislin Suspensio, Cooper Cyper, Cooper Kasteluaine muurahaisille, Cooper Muurahaisgeeli, -pölyte, -spray, Decis Mega EW 50, Dr.Repel, Fastac-valmisteet, Johnson Raid Bang CIK, Johnson Raid Koi Gel, Johnson Raid Muurahaisaerosoli, Johnson Super Raid, Karate-valmisteet, Kestac 50, Mavrik 2 F, Pulvex, Raid Muurahaissirote, Sumi Alpha 5 FW, ZZ Paff.

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteenottoaika

Aamunäyte: Näyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Altistumattomien viiteraja

1,9 µg/g kreatiniinia (1 µmol/mol kreatiniinia)

Toimenpideraja

Ei ole asetettu

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähin-tään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Fenoksibentsyyliryhmän sisältävät synteettiset pyretroidit: alfa-sypermetriini, deltametriini, esfenvaleraatti, lambda-syhalotriini, permetriini, sypermetriini, tau-fluvalinaatti.
KL-numero
1747
Hinta
-
Toimitusaika
Toimitusaika on noin 20 työpäivää.