Näytteenotto-ohjeet

Fluoridi (U-F)

Näytteenotto-ohje

Näyte

Virtsa 2 x 20 ml

Aamunäyte: Näyte otetaan viikon ensimmäisenä työpäivänä kahden vapaapäivän jälkeen (kuvastaa fluoridipitoisuuden lähtötason). Näyteastia täytetään korkkiin asti niin, että tyhjää tilaa jää mahdollisimman vähän.

Iltanäyte: Näyte otetaan työvuoron päätyttyä työviikon tai altistumisjakson lopulla (kuvastaa työaltistumista). Näyteastia täytetään korkkiin asti niin, että tyhjää tilaa jää mahdollisimman vähän.

 

Näytteet säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti. Ne postitetaan siten, että lähetys ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Altistumattomien viiteraja

Ei ole asetettu.

Toimenpideraja

Ei ole asetettu.

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen vuoksi ennen näytteen keräystä ei tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään, vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010, jolloin vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä.

Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä.

Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia.

Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen.

Altiste
Fluori ja sen epäorgaaniset yhdisteet
KL-numero
1412