Näytteenotto-ohjeet

Glyfosaatti, virtsa, U-GLYPH

Näytteenotto-ohje

Altiste

Glyfosaatti

Analyysi

Virtsan glyfosaatti

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteenottoaika

Näyte otetaan altistumisjakson loppupuolella noin kolme tuntia altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Vertailuväestöpitoisuuksien rajallisuuden takia suosittelemme myös nollanäytteen ottamista. Tämä otetaan aamulla ennen altistavan työjakson alkamista siten, että glyfosaattia ei ole käsitelty vähintään kahden edellisen vuorokauden aikana. Lähetteeseen merkitään selvästi, että kyseessä on nollanäyte.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Altistumattomien viiteraja

0,2 µg/l

Toimenpideraja

1000 µg/l

Perustuu Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) asettamaan työntekijöiden raja-arvoon.

Toimitusaika

Analyysi suoritetaan neljä kertaa vuodessa. Vastaukset toimitetaan 2.3., 1.6., 1.9. tai 1.12. mennessä.

Näytteiden lähetys

Tammi-, huhti-, heinä- tai lokakuun 15. päivään mennessä osoitteeseen:

Työterveyslaitos, Biomonitorointipalvelut

PL 40, 00032 Työterveyslaitos.

Näyteastiatilaukset

030 474 2861 (klo 9.00 – 15.00)

biomonitorointi [at] ttl.fi

Tilaa näyteastioita

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen vuoksi ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään kolme tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä.

Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa.

Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia.

Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle. 

Altiste
glyfosaatti
KL-numero
3948
Hinta
Pyydä tarjous
Huomioitavaa

Analyysi suoritetaan neljä kertaa vuodessa. Vastaukset toimitetaan 2.3., 1.6., 1.9. tai 1.12. mennessä.