Näytteenotto-ohjeet

Häkähemoglobiini, veri, B-Hb-CO

Näyte

4 ml kokoverta
Li-hepariiniputki, ei geeliä

Näytteenottoaika

Välittömästi altistumisen päätyttyä

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Tupakointi lisää veren häkähemoglobiiniosuutta.

Huom. Luotettava työaltistumisen mittaus edellyttää 10 tunnin tupakoimattomuutta ennen näytteenottoa.

Altistumattomien viiteraja

0,015 (= 1,5 %)

Toimenpideraja

0,040 (= 4,0 %)
Valtioneuvoston päätöksen mukaan häkän voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. EU on luokitellut dikloorimetaanin syöpää aiheuttavaksi. Raskauden aikana häkäaltistumisessa sovelletaan toimenpiderajana arvoa 0,02; dikloorimetaanille ei pidä altistua raskauden aikana, ts. häkähemoglobiiniosuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,015.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Häkä (hiilimonoksidi), metyleenikloridi (dikloorimetaani), metyleenijodidi.
KL-numero
1566
Hinta
-
Toimitusaika
noin 10 työpäivää