Näytteenotto-ohjeet

Indium, seerumi, S-In

Näyte

3 ml seerumia

Hivenaineanalytiikkaan tarkoitettu 6 ml alipaineputki ilman antikoagulanttia (esim. Venosafe tai Vacuette®) otetaan täyteen verta ja annetaan hyytyä. Lähetettävä seerumi erotetaan lähetysputkeen käyttäen puhdasta kertakäyttöpipettiä. Työterveyslaitoksen toimittama näytteen lähetysastia sisältyy hintaan Suomessa.

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan työvuoron päätyttyä.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Altistumattomien viiteraja

0,02 µg/l

Toimenpideraja

Ei ole asetettu.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Indium ja sen yhdisteet
Toimitusaika
Sopimuksen mukaan