Näytteenotto-ohjeet

Isosyanaattimetaboliitit, virtsa, U-ISOCYAN

Analyysit

Virtsan isosyanaattiperäiset diamiinit: tolueenidiamiini (TDA), metyleenidianiliini (MDA), heksametyleenidiamiini (HDA) ja isoforonidiamiini (IPDA).

Näyte

25 ml virtsaa laboratorion toimittamaan muovipulloon.

Virtsanäyte otetaan muovimukiin ja kaadetaan heti näytepulloon (lähes täyteen) ja suljetaan tiukasti korkilla. Pullon pohjalla oleva sitruunahappo edistää näytteen säilymistä analyysia varten. Näytepullot pakataan yksitellen muovipussiin. Toimitettujen näytteenottoon ja lähetykseen tarvittavien materiaalien hinta sisältyy analyysin kokonaishintaan Suomessa.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Näytteenottoaika

Näyte otetaan kahden tunnin sisällä työvuoron päätyttyä loppuviikolla tai altistumisjakson päättyessä.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Postituksessa käytetään mustakeltaraitaisia näytteenlähetyslaatikoita. Mukaan liitetään täytetty lähete.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä.

Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Altistumattomien viiteraja

0,1 µg/g kreatiniinia (0,2 µmol/mol kreatiniinia).

Toimenpideraja

Ei ole asetettu.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010, laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
4,4´-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti (MDI), tolueenidi-isosyanaatit (2,4-TDI ja 2,6-TDI), heksametyleenidi-isosyanaatti (HDI) ja isoforonidi-isosyanaatti (IPDI). Altistava yhdiste on valittava.
KL-numero
-
Hinta
-
Toimitusaika
noin 30 työpäivää