Näytteenotto-ohjeet

Kadmium, veri, B-Cd

Näyte

5 ml kokoverta
Heparinoitu alipaineputki (esim. Venosafe® tai Vacuette® trace element) otetaan täyteen verta ja sekoitetaan huolellisesti putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisen estämiseksi.

Näytteenottoaika

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä.
Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu.

Huom. Samasta näytteestä voidaan analysoida lyijypitoisuus.
Kadmiumaltistumisen analyysipaketti on BU-KADMIUM ja alakohtaiset altistumispaketit ovat BU-LASI ja BU-ONGELMA.

Altistumattomien viiteraja

0,5 µg/l (4 nmol/l) alkaen 17.4.2023, vanha viiteraja 5 nmol/l.

Toimenpideraja

2 µg/l (18 nmol/l) alkaen 17.4.2023, vanha toimenpideraja 50 nmol/l.

Euroopan Unioni on luokitellut useat kadmiumyhdisteet syöpää aiheuttaviksi ja/tai perimää vaurioittaviksi/lisääntymisvaarallisiksi). Valtioneuvoston asetuksen mukaan näihin kategorioihin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille ts. veren kadmiumpitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,5 µg/l.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Kadmium ja sen epäorgaaniset yhdisteet
KL-numero
1988
Hinta
-
Toimitusaika
noin 10 työpäivää