Näytteenotto-ohjeet

Kromi ja koboltti kokoverestä, B-CrCo

Analyysit

Kokoveren kromi ja koboltti

Näyte

5-7 ml kokoverta (hivenaineputki)

Näyte otetaan hepariinisoituun alipaineputkeen 9-10 ml (esim. Venosafe®) tai 4-6 ml  hepariinisoituun (esim. Venosafe® tai Vacuette® trace element) putkeen, joka tulee olla täysi, sekoitetaan huolellisesti putkessa olevan antikoagulantin kanssa hyytymisten estämiseksi. Ensimmäinen putki (voi olla mikä tahansa) verta käytetään muihin tarkoituksiin = ’hukkaputki’ ja vasta toinen putki lähetetään metallianalyysejä varten.

Näytteenottoajat

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Huom.

Mittausta ei suositella työperäisen altistumisen arviointiin.

Eräät laihdutusvalmisteet sisältävät kromia. B12-vitamiinissa on kobolttia.

Normaaliarvot

Kromi 1 µg/l alkaen 17.4.2023, vanha viiteraja 0,8 µg/l.

Koboltti 0,3 µg/l alkaen 17.4.2023, vanha viiteraja  0,8 µg/l.

Suositusarvot

Kromi 7 µg/l

Koboltti 7 µg/l

Medicines and Healthcare products Regulatory Agencyn suosituksia.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Tekonivelet
KL-numero
6164, 2147
Hinta
-
Toimitusaika
noin 15 työpäivää