Näytteenotto-ohjeet

Kromille, nikkelille altistuvat – analyysipaketit työntekijän kokonaisvaltaiseen altistumisen arviointiin

Ruostumattoman teräksen hitsaajan altistumisselvitys U-RSTSUP

Altiste

Ruostumaton, haponkestävä teräs, ns. seostettu teräs ja sen hitsaus

Analyysit

Virtsan kromi- ja nikkelianalyysi

Metallimiehen altistumisselvitys U-METSUP

Altiste

Ruostumaton, haponkestävä teräs, ns. seostettu teräs ja sen työstäminen ja valmistus

Analyysit

Virtsan kromi- ja nikkelianalyysi

Pintakäsittelijän altistumisselvitys U-PINTSU

Altiste

Kromaus ja niklaus

Analyysit

Virtsan kromi- ja nikkelianalyysi

Näytteenotto-ohje

Näyte

20 ml virtsaa

Näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Toimitettujen näyteastioiden hinta sisältyy analyysin kokonaishintaan Suomessa.

Näytteenottoaika

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä.

Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Huom.

Kromi ja nikkeliyhdisteet poistuvat elimistöstä nopeasti. Valittaessa analyysipaketti tulee varmistaa, että työntekijä on työskennellyt näytteenottopäivänä.

Altistumattomien viiteraja

Katso yksittäiset analyysit.

Toimenpideraja

Katso yksittäiset analyysit.

Toimitusaika

noin 12 työpäivää

Näyteastiatilaukset

Tilaa näyteastioita

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010, vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä.

Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä.

Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa.

Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia.

Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
kromi, nikkeli
Hinta
Pyydä tarjous
Toimitusaika
noin 12 työpäivää