Näytteenotto-ohjeet

Kromin, koboltin ja titaanin määrittäminen nivelnesteestä, Sy-CrCo, Sy-CrCoTi, Sy-Ti

Näytteenotto-ohje

Lähde

Tekonivelet

Analyysit

Nivelnesteen kromi, koboltti ja titaani

Näytteet

2 ml nivelnestettä, jos kaikki kolme metallia 3 ml

Laboratorion toimittamaan muoviputkeen (5 ml). Pienemmistä näytemääristä pyydetään ottamaan yhteyttä laboratorioon.

Näytteenottoon käytetty neula pyritään huuhtelemaan ensin nivelnesteellä noin 1 ml ja ottamaan vasta sitten puhtaalla ruiskulla varsinainen näyte.

Työterveyslaitoksen toimittamien näyteastioiden hinta sisältyy analyysin kokonaishintaan Suomessa.

Näytteenottoajat

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näytteet ovat kontaminaatioherkkiä.

Toimitusaika

noin 15 työpäivää

Näyteastiatilaukset

Tilaa näyteastioita >>

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä.

Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa.

Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia.

Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.
 

Altiste
kromi, koboltti, titaani
KL-numero
-
Hinta
Pyydä tarjous
Toimitusaika
noin 15 työpäivää