Näytteenotto-ohjeet

Kupari, seerumi, S-Cu

Näyte

5 ml seerumia
Näyte otetaan metallianalytiikkaan tarkoitettuun alipaineputkeen. Seerumi erotetaan kertakäyttöpipetillä puhtaaseen muoviputkeen. Työterveyslaitoksen toimittama näytteen lähetysastia sisältyy hintaan Suomessa.

Näytteenottoaika

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Huom.
Mittausta ei suositella työperäisen altistumisen arviointiin.

Altistumattomienvaihteluväli

700-1340 miehet µg/l (13 – 21 µmol/l)
760-1780 naiset µg/l (12 – 28 µmol/l)

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Kupari ja sen epäorgaaniset yhdisteet
KL-numero
2170
Hinta
-
Toimitusaika
noin 12 työpäivää