Näytteenotto-ohjeet

Kupari, vuorokausivirtsa, dU-Cu

Näyte

Vuorokausivirtsa: Virtsan voi kerätä käyttämällä puhtaita kertakäyttömukeja tai muovista erikoispestyä virtsankeräysastiaa. Jos keräysastia huuhdotaan keräyksen kuluessa, huuhtomiseen tulee käyttää tislattua tai ionivaihdettua vettä eikä missään tapauksessa vesijohtovettä. Kerätty virtsa kaadetaan välittömästi muoviseen erikoispestyyn keräyspulloon. Pullo(t) säilytetään suljettuna keräyksen ajan. Keräysvirtsasta lähetetään vain 20 ml:n näyte keräysvirtsan punnituksen tai tilavuuden mittauksen (erikoispestyt mittalasit) jälkeen laboratorioon tätä tarkoitusta varten erikoispestyssä pullossa. Kerätyn vuorokausivirtsan määrä grammoina tai millilitroina merkitään lähetteeseen. Työterveyslaitoksen toimittama näytteen lähetysastia sisältyy hintaan Suomessa.

Erikoispesulla tässä tarkoitetaan vähintään tislatulla vedellä huuhdeltua astiaa.

Näytteenottoaika

Vuorokausivirtsa

Virtsanäytteenoton hygienia

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Huom.
Mittausta ei suositella työperäisen altistumisen arviointiin.

Normaaliarvot

Normaalisti eritys on yleensä alle 40 µg/vrk (0,63 µmol/vrk).

Wilsonin taudin epäily

Wilsonin tautia sairastavilla erittyy yleensä yli 100 µg/vrk (1,6 µmol/vrk).

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Laimeat virtsanäytteet: Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010, vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä.

Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnus, työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Altiste
Kupari ja sen epäorgaaniset yhdisteet
KL-numero
2169
Hinta
-
Toimitusaika
noin 12 työpäivää